Chào mừng bạn ghé thăm website www.kizzu.vn chính thức của chúng tôi.
Chúng tôi mong bạn vui lòng dành thời gian đọc và tìm hiểu những điều khoản về thỏa thuận pháp lý giữa bạn và Công ty Cổ phần KIZZU Việt Nam (gọi tắt là KIZZU như dưới đây).
Thông qua việc truy cập, duyệt nội dung, hoặc sử dụng bất kì nội dung, hình ảnh nào của trang thông tin điện tử này, bạn (người sử dụng) công nhận rằng bạn đã đọc, hiểu và nhất trí với việc tuân thủ các quy định của những điều khoản này. Nếu bạn không nhất trí với những điều khoản này, xin vui lòng không sử dụng trang thông tin điện tử này.
KIZZU chịu trách nhiệm đảm bảo tính hợp pháp của việc cung cấp nội dung trên website đến người sử dụng. Mọi thông tin, hình ảnh và toàn bộ nội dung được đăng tải trên website tuân thủ các quy định của pháp luật, và phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam.
1. Bản quyền và thương hiệu
Tuyên bố các quyền Sở hữu trí tuệ của KIZZU đối với các đối tượng thể hiện trên website www.kizzu.vn.
Trang web này và tất cả nội dung của website www.kizzu.vn và app Kizzu - tiếng Anh cho trẻ em, bao gồm nhưng không giới hạn các văn bản, thiết kế, đồ họa, giao diện, hình ảnh, mã code đều thuộc bản quyền của Kizzu hoặc bên thứ ba cấp phép cho KIZZU 
Bất kỳ nội dung nào thuộc website này bao gồm nhãn hiệu, tên thương mại, mẫu logo công ty hoặc sản phẩm, kiểu dáng sản phẩm… đều thuộc quyền sở hữu của KIZZU và được bảo hộ theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam và các văn bản liên quan.
Mọi hành vi sao chép, trích dẫn, sửa đổi, phân phối, xuất bản, lưu thông… vì mục đích thương mại dưới mọi hình thức mà không được sự chấp thuận trước bằng văn bản của KIZZU là xâm phạm quyền của KIZZU. KIZZU có quyền yêu cầu người sử dụng chấm dứt việc sử dụng và bồi thường thiệt hại (nếu có).
2. Quyền và trách nhiệm của KIZZU
KIZZU có quyền thay đổi và/hoặc chấm dứt các nội dung, tính năng của một phần hay toàn bộ website www.kizzu.vn mà không cần thông báo trước với người sử dụng.
KIZZU có quyền thực hiện các biện pháp an ninh để bảo vệ và chống các truy cập trái phép hoặc sửa đổi trái phép, tiết lộ hoặc phá hủy thông tin.
KIZZU có quyền thực hiện các biện pháp an ninh để bảo vệ và chống lại các truy cập trái phép hoặc sửa đổi trái phép, tiết lộ hoặc phá hủy thông tin trên website www.kizzu.vn.
Khi sử dụng website www.kizzu.vn, thông tin sẽ được truyền qua một phương tiện/thiết bị nằm ngoài sự kiểm soát của KIZZU. Theo đó, KIZZU không chịu trách nhiệm cho hoặc liên quan đến bất kỳ sự chậm trễ, thất bại, bị gián đoạn của bất kỳ dữ liệu hoặc các thông tin khác được truyền trong kết nối với việc sử dụng của website.
Thông tin cá nhân như địa chỉ, email, số điện thoại của người sử dụng website www.kizzu.vn (do người sử dụng tự nguyện cung cấp bằng các hình thức khác nhau trên website) có thể được sử dụng nội bộ cho mục đích nâng cấp các sản phẩm, dịch vụ của KIZZU.
KIZZU cam kết không chủ động tiết lộ bất kỳ thông tin nào của người sử dụng cho bên thứ ba, ngoại trừ trường hợp có yêu cầu bằng văn bản của các đơn vị điều tra theo đúng luật pháp hiện hành. Khi đó, KIZZU sẽ thông báo tới người sử dụng bằng văn bản. Tuy nhiên, mặc dù có các công nghệ bảo mật và hệ thống cũng được trang bị rất nhiều tính năng bảo mật, nhưng không một dữ liệu nào được truyền trên đường truyền internet mà có thể được bảo mật 100%. Do vậy, KIZZU không thể đưa ra một cam kết chắc chắn rằng thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi sẽ được bảo mật một cách tuyệt đối, và cũng sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp có sự truy cập trái phép thông tin cá nhân của người sử dụng. Tất cả các thông tin, tài liệu không mang tính chất riêng tư được người sử dụng đưa lên website đều không được xem là thông tin mật, KIZZU được phép toàn quyền sử dụng hay chuyển tải cho bất kỳ mục đích nào.
KIZZU được phép sử dụng bất kỳ ‎ý tưởng hay khái niệm nào mà bạn đã đưa lên website www.kizzu.vn cho tất cả các mục đích không giới hạn, bao gồm cả việc phát triển, sản xuất hay tiếp thị sản phẩm. KIZZU không có trách nhiệm phải bồi thường hay thưởng cho người cung cấp.
Bạn phải ‎ý thức và bảo đảm những thông tin, tài liệu mà bạn gửi phải nằm trong quyền hạn sử dụng của bạn; điều đó có nghĩa KIZZU sẽ không vi phạm bất cứ quyền lợi nào của bên thứ ba.
KIZZU có quyền từ chối một số tài liệu bạn gửi mà không bắt buộc phản hồi lý do.
3. Quyền và trách nhiệm của người sử dụng
KIZZU cho phép người sử dụng xem, chiết xuất thông tin trên website (in, tải, chuyển tiếp…) hoặc chia sẻ cho người khác nhưng chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân và phi thương mại với điều kiện phải trích dẫn thông báo bản quyền sau đây: ©2018 Bản quyền của Công ty cổ phần KIZZU.
Bạn đảm bảo tuân theo pháp luật và các quy định liên quan đến việc sử dụng website www.kizzu.vn của KIZZU. Không can thiệp, gây ảnh hưởng đến việc sử dụng website của những người sử dụng khác; Không can thiệp vào hoạt động và quản lý website của KIZZU.
Bạn nhận thức rõ và chấp nhận rằng KIZZU và/hoặc các công ty thành viên/đơn vị trực thuộc /nhân viên KIZZU không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất, thiệt hại, chi phí phát sinh từ bất kỳ quyết định nào của bạn khi sử dụng bất kỳ thông tin nào trên website với bất kỳ nguyên nhân gì.
Nếu bạn không bằng lòng với bất kỳ thông tin nào trên Website hoặc với bất kỳ điều khoản và điều kiện sử dụng thông tin trên Website này thì phương thức duy nhất bạn nên thực hiện là chấm dứt truy cập/sử dụng thông tin trên website.
4. Quy định chung
Điều khoản sử dụng được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam.
Một điều khoản sử dụng bị vô hiệu theo quyết định của tòa án có thẩm quyền sẽ không ảnh hưởng đến tính hiệu lực của các điều khoản còn lại.
KIZZU luôn hoan nghênh những ý kiến/góp ý của bạn về nội dung website. Nếu có một phần nào đó của website này mà bạn cho rằng đã có dấu hiệu vi phạm bản quyền của bên thứ ba, vui lòng gửi thông tin tới contact@kizzu.vn.
Thông báo này và tất cả các điều khoản sử dụng tạo thành toàn bộ thỏa thuận giữa KIZZU và bạn liên quan đến việc sử dụng các thông tin trên website. KIZZU có thể điều chỉnh nội dung thông báo này bất cứ lúc nào bằng cách cập nhật lên website www.kizzu.vn. Bạn nên thường xuyên truy cập website để theo dõi các quy định ràng buộc này khi sử dụng.

BAN QUẢN TRỊ

Read Terms of Service in English at: http://kizzu.vn/en/chinh-sach-va-quy-dinh-chung.html

  • 400.000VND
  • Chỉ còn

    280.000VND

Không giới hạn thời gian sử dụng.

Tạo nhiều tài khoản cho nhiều bé.

Học mọi lúc mọi nơi, không cần kết nối mạng

Thời gian ưu đãi còn

Ngày
Giờ
Phút
Giây