Account for là gì? Nghĩa & cách dùng trong tiếng Anh

    Home / Hỏi đáp / Account for là gì? Nghĩa & cách dùng trong tiếng Anh

Account for là gì? Nghĩa & cách dùng trong tiếng Anh

0
5/5 - (1 vote)

Account for” là một thuật ngữ được sử dụng phổ biến trong tiếng Anh, có nghĩa là giải thích hoặc trình bày về một điều gì đó hoặc để tính toán hoặc đối chiếu một khoản hoặc số tiền. Thuật ngữ này thường được sử dụng trong tài chính, kế toán và quản lý.

Giải thích

“Account for” là một thuật ngữ phổ biến trong tiếng Anh, có nghĩa là giải thích hoặc trình bày về một điều gì đó hoặc để tính toán hoặc đối chiếu một khoản hoặc số tiền. Nó có thể được sử dụng trong nhiều ngữ cảnh khác nhau, bao gồm tài chính, kế toán và quản lý.

Ví dụ:

  • The report accounts for all the expenses we incurred during the project (Báo cáo giải thích tất cả các chi phí chúng tôi phải chịu trong dự án).
  • He needs to account for the discrepancies in his story (Anh ta cần giải thích những sai khác trong câu chuyện của mình).
  • The company needs to account for their revenue and expenses (Công ty cần tính toán doanh thu và chi phí của mình).

Ngoài ra, “account for” cũng có thể được sử dụng để chỉ sự chiếm đóng hoặc tỷ lệ của một phần tử trong một nhóm. Ví dụ:

  • Women account for 50% of the company’s workforce (Phụ nữ chiếm 50% lực lượng lao động của công ty).
  • Sales of the new product account for 20% of the company’s revenue (Doanh số của sản phẩm mới chiếm 20% doanh thu của công ty).

Cách sử dụng Account for

“Account for” thường được sử dụng trong câu với động từ sau nó. Nó có thể được sử dụng trong câu thông thường hoặc trong câu hỏi.

Ví dụ:

  • We need to account for the expenses in our budget (Chúng ta cần tính toán các chi phí trong ngân sách của chúng ta).
  • Can you account for the missing funds? (Bạn có thể giải thích về số tiền bị mất không?)

Tóm tắt

“Account for” là một thuật ngữ phổ biến trong tiếng Anh, có nghĩa là giải thích hoặc trình bày về một điều gì đó hoặc để tính toán hoặc đối chiếu một khoản hoặc số tiền. Nó có thể được sử dụng trong nhiều ngữ cảnh khác nhau, bao gồm tài chính, kế toán và quản lý. “Account for” thường được sử dụng trong câu với động từ sau nó và có thể được sử dụng trong câu thông thường hoặc trong câu hỏi.

Hy vọng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về ý nghĩa của “account for”. Để tìm hiểu thêm về các kỹ năng ngôn ngữ và tiếng Anh, hãy truy cập trang web https://kizzu.vn/ để có thêm thông tin bổ ích và hữu ích.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *