Ambitious là gì? Nghĩa & cách dùng trong tiếng Anh

  Home / Hỏi đáp / Ambitious là gì? Nghĩa & cách dùng trong tiếng Anh

Ambitious là gì? Nghĩa & cách dùng trong tiếng Anh

0
5/5 - (1 vote)

“Ambitious” là một từ trong tiếng Anh để diễn tả tính cách của người có hoài bão, khao khát thành công và đầy nhiệt huyết với công việc. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về ý nghĩa của “ambitious” và cách sử dụng trong tiếng Anh.

“Ambitious” có nghĩa là gì?

Ambitious” có nghĩa là có hoài bão, khát khao thành công và sẵn sàng nỗ lực để đạt được mục tiêu của mình. Từ này thường được sử dụng để miêu tả tính cách của người có ý chí mạnh mẽ và quyết tâm để đạt được thành công trong cuộc sống.

Cách sử dụng “ambitious” trong tiếng Anh

“Ambitious” thường được sử dụng trong câu để miêu tả sự nhiệt huyết và hoài bão của một người trong công việc hoặc cuộc sống. Dưới đây là một số cách sử dụng “ambitious” trong tiếng Anh:

 1. “She’s a very ambitious person and has big dreams for her future”: Cô ấy là một người rất có hoài bão và có ước mơ lớn cho tương lai của mình.
 2. “He’s very ambitious in his career and wants to be the CEO of a big company one day”: Anh ấy rất khát khao thành công trong sự nghiệp và muốn trở thành CEO của một công ty lớn một ngày nào đó.
 3. “The company’s ambitious growth plan involves expanding into new markets”: Kế hoạch tăng trưởng tham vọng của công ty bao gồm mở rộng vào các thị trường mới.
 4. “She’s always been ambitious and worked hard to achieve her goals”: Cô ấy luôn có tính cách tham vọng và làm việc chăm chỉ để đạt được mục tiêu của mình.

Ví dụ về “ambitious” trong tiếng Anh

Dưới đây là một số ví dụ về “ambitious” trong tiếng Anh:

 1. She has ambitious plans to start her own business one day.
  (Cô ấy có kế hoạch tham vọng để bắt đầu kinh doanh của riêng mình một ngày nào đó.)
 2. He’s an ambitious young man who wants to make a difference in the world.
  (Anh ấy là một chàng trai trẻ đầy tham vọng muốn tạo ra sự khác biệt trong thế giới.)
 3. The ambitious project aims to provide clean water to millions of people in developing countries.
  (Dự án tham vọng nhằm cung cấp nước sạch cho hàng triệu người ở các quốc gia đang phát triển.)
 4. She’s ambitious and wants to climb the corporate ladder as quickly as possible.
  (Cô ấy tham vọng và muốn leo lên bậc thang doanh nghiệp càng nhanh càng tốt.)

Kết luận

“Ambitious” là một từ trong tiếng Anh để diễn tả tính cách của người có hoài bão, khao khát thành công và đầy nhiệt huyết với công việc. Việc hiểu rõ nghĩa của “ambitious” và cách sử dụng trong tiếng Anh sẽ giúp cho bạn trở nên thành thạo hơn trong việc sử dụng ngôn ngữ này. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về tiếng Anh và các kỹ năng sống, hãy truy cập trang web của Kizzu.vn để tìm kiếm những khóa học phù hợp với nhu cầu của bạn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *