Ask là gì? Nghĩa & cách sử dụng trong tiếng Anh

    Home / Hỏi đáp / Ask là gì? Nghĩa & cách sử dụng trong tiếng Anh

Ask là gì? Nghĩa & cách sử dụng trong tiếng Anh

0
5/5 - (1 vote)

“Ask” là một động từ cơ bản trong tiếng Anh, có nghĩa là hỏi, yêu cầu hay đề nghị ai đó làm gì. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu ý nghĩa của “ask” và cách sử dụng nó trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của “ask”

Ask” có nghĩa là hỏi, yêu cầu hoặc đề nghị ai đó làm gì. Từ này thường được sử dụng để yêu cầu thông tin hoặc sự giúp đỡ từ người khác, hoặc để đề nghị một hành động hoặc ý kiến từ ai đó.

Cách sử dụng “ask” trong tiếng Anh

“Ask” thường được sử dụng với đối tượng (object) là người mà chúng ta đang hỏi hoặc yêu cầu. Động từ “ask” thường được theo sau bởi một “question word” (từ để hỏi) như “what”, “where”, “when”, “why”, hoặc một mệnh đề để yêu cầu hoặc đề nghị.

Ví dụ:

  • She asked me what time the party starts. (Cô ấy hỏi tôi lúc nào bắt đầu tiệc.)
  • Can I ask you a question? (Tôi có thể hỏi bạn một câu hỏi không?)
  • He asked if I could help him with his homework. (Anh ấy hỏi tôi có thể giúp anh ấy với bài tập về nhà không?)
  • They asked if we wanted to go to the movies with them. (Họ hỏi chúng ta có muốn đi xem phim cùng họ không?)

Kết luận

“Ask” là một động từ cơ bản trong tiếng Anh, có nghĩa là hỏi, yêu cầu hoặc đề nghị ai đó làm gì. Từ này thường được sử dụng để yêu cầu thông tin hoặc sự giúp đỡ từ người khác, hoặc để đề nghị một hành động hoặc ý kiến từ ai đó. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về tiếng Anh, hãy ghé thăm trang web Kizzu.vn để tìm hiểu thêm những kiến thức mới và cập nhật những thông tin mới nhất về tiếng Anh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *