Bounce là gì? Nghĩa & cách dùng trong tiếng Anh

  Home / Hỏi đáp / Bounce là gì? Nghĩa & cách dùng trong tiếng Anh

Bounce là gì? Nghĩa & cách dùng trong tiếng Anh

0
5/5 - (1 vote)

“Bounce” là một từ tiếng Anh có nhiều nghĩa khác nhau, phù hợp với nhiều ngữ cảnh khác nhau. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu ý nghĩa của “bounce” và cách sử dụng nó trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của Bounce

Bounce” có nghĩa là nhảy lên và xuống hoặc di chuyển đột ngột và nhanh chóng. Ngoài ra, “bounce” còn có thể có nghĩa là từ chối hoặc trở lại sau khi được gửi đi.

Cách sử dụng Bounce trong tiếng Anh

“Bounce” là một từ có nhiều nghĩa khác nhau và có thể được sử dụng trong nhiều tình huống khác nhau trong tiếng Anh. Dưới đây là một số ví dụ về cách sử dụng “bounce” trong các tình huống khác nhau:

 1. Sử dụng để miêu tả hành động nhảy lên và xuống hoặc di chuyển đột ngột và nhanh chóng
 • The ball bounced off the wall and hit me in the face.
  (Bóng đã bật ra khỏi tường và đập vào mặt tôi.)
 • The children were bouncing on the trampoline.
  (Các em bé đang nhảy trên giường lò xo.)
 1. Sử dụng để miêu tả hành động từ chối hoặc trở lại sau khi được gửi đi
 • The email was bounced back to me because the recipient’s inbox was full.
  (Email bị trả lại vì hộp thư đến của người nhận đã đầy.)
 • The check bounced because there wasn’t enough money in the account.
  (Chi phiếu bị trả lại vì không đủ tiền trong tài khoản.)

Kết luận

“Bounce” là một từ tiếng Anh có nhiều nghĩa khác nhau, phù hợp với nhiều ngữ cảnh khác nhau. Nếu bạn muốn học tiếng Anh một cách hiệu quả, hãy ghé thăm trang web Kizzu.vn để tìm hiểu thêm những bài học hữu ích và cập nhật những kiến thức mới nhất.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *