Breakthrough là gì? Nghĩa & cách dùng trong tiếng Anh

    Home / Hỏi đáp / Breakthrough là gì? Nghĩa & cách dùng trong tiếng Anh

Breakthrough là gì? Nghĩa & cách dùng trong tiếng Anh

0
5/5 - (1 vote)

“Breakthrough” là một từ tiếng Anh có nghĩa là đột phá, tiến bộ, hay sự phá vỡ giới hạn. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về ý nghĩa và cách sử dụng của từ “breakthrough”.

Ý nghĩa của “breakthrough”

Breakthrough” có nghĩa là một sự kiện hoặc thành tựu quan trọng, đặc biệt trong việc đạt được một mục tiêu hay giải quyết một vấn đề khó khăn. “Breakthrough” thường được sử dụng để miêu tả các tiến bộ lớn trong khoa học, công nghệ, y tế, nghiên cứu và phát triển sản phẩm.

Cách sử dụng “breakthrough” trong câu

“Breakthrough” thường được sử dụng trong câu theo cấu trúc “make/achieve a breakthrough in + danh từ” hoặc “have a breakthrough in + danh từ”. Sau đây là một số ví dụ về cách sử dụng “breakthrough” trong câu:

  • The scientists made a breakthrough in cancer research. (Các nhà khoa học đã đạt được đột phá trong nghiên cứu về ung thư.)
  • The company had a breakthrough in developing new technology. (Công ty đã có đột phá trong việc phát triển công nghệ mới.)
  • The athlete made a breakthrough in his training and set a new world record. (Vận động viên đã đạt được tiến bộ trong huấn luyện và thiết lập kỷ lục thế giới mới.)
  • The team had a breakthrough in solving a complex problem. (Đội đã có đột phá trong giải quyết một vấn đề phức tạp.)

Kết luận

“Breakthrough” là một từ tiếng Anh có ý nghĩa quan trọng trong việc miêu tả sự tiến bộ và đột phá trong một lĩnh vực nào đó. Việc hiểu rõ ý nghĩa và cách sử dụng của “breakthrough” sẽ giúp bạn giao tiếp tiếng Anh một cách chính xác và tự tin hơn. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về tiếng Anh và các kỹ năng ngôn ngữ khác, hãy truy cập trang web của Kizzu.vn để tìm kiếm những khóa học phù hợp với nhu cầu của bạn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *