Bring about là gì? Nghĩa & cách dùng trong tiếng Anh

    Home / Hỏi đáp / Bring about là gì? Nghĩa & cách dùng trong tiếng Anh

Bring about là gì? Nghĩa & cách dùng trong tiếng Anh

0
5/5 - (1 vote)

Trong tiếng Anh, “bring about” là một cụm động từ có nghĩa là gây ra, mang lại hoặc đem lại một kết quả hoặc tác động nào đó. Cụm từ này được sử dụng để chỉ việc tạo ra hoặc gây ra một thay đổi hoặc tình huống mới.

Cách sử dụng “bring about”

Cụm từ “bring about” có thể được sử dụng trong nhiều trường hợp khác nhau. Dưới đây là một số ví dụ về cách sử dụng “bring about” trong câu:

  • The new policy will bring about significant changes in the company. (Chính sách mới sẽ gây ra những thay đổi đáng kể trong công ty.)
  • The invention of the internet brought about a revolution in communication. (Sự phát minh của internet đã gây ra một cuộc cách mạng trong truyền thông.)
  • The economic crisis brought about a lot of hardship for many families. (Khủng hoảng kinh tế đã gây ra rất nhiều khó khăn cho nhiều gia đình.)
  • The discovery of a new medicine could bring about a cure for the disease. (Sự phát hiện của một loại thuốc mới có thể đem lại sự chữa lành cho căn bệnh.)

Tóm tắt

“Bring about” là một cụm động từ tiếng Anh có nghĩa là gây ra hoặc mang lại một kết quả hoặc tác động nào đó. Cụm từ này có thể được sử dụng trong nhiều trường hợp khác nhau và thường được dùng để chỉ việc tạo ra hoặc gây ra một thay đổi hoặc tình huống mới.

Hy vọng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về ý nghĩa của “bring about”. Để tìm hiểu thêm về tiếng Anh và các kỹ năng ngôn ngữ khác, hãy truy cập trang web https://kizzu.vn/ để có thêm thông tin bổ ích và hữu ích.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *