Bring out là gì? Nghĩa & cách dùng trong tiếng Anh

  Home / Hỏi đáp / Bring out là gì? Nghĩa & cách dùng trong tiếng Anh

Bring out là gì? Nghĩa & cách dùng trong tiếng Anh

0
5/5 - (1 vote)

Bring out” là một cụm từ tiếng Anh, có nhiều nghĩa khác nhau tùy vào ngữ cảnh sử dụng. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu nghĩa chính của cụm từ này và cách sử dụng trong câu.

Định nghĩa “bring out”

“Bring out” có nghĩa là đưa ra hay mang ra ngoài. Cụm từ này cũng có thể được sử dụng để chỉ sự giới thiệu hoặc công bố một sản phẩm hay một ý tưởng mới.

Ngoài ra, “bring out” còn có nghĩa là làm nổi bật hoặc thúc đẩy một tính cách hay một kỹ năng của ai đó.

Cách sử dụng “bring out” trong câu

“Bring out” thường được sử dụng như một động từ để chỉ việc đưa ra hay mang ra ngoài. Để sử dụng cụm từ này trong câu, bạn có thể đặt “bring out” trước hoặc sau danh từ để chỉ việc đưa ra hay mang ra ngoài.

Ví dụ:

 • She brought out a tray of cookies for us to enjoy. (Cô ấy mang ra một khay bánh quy để chúng tôi thưởng thức.)
 • The store is bringing out a new line of clothes for the summer. (Cửa hàng đang giới thiệu một dòng sản phẩm quần áo mới cho mùa hè.)
 • He brought out his guitar and started playing a song. (Anh ta mang ra đàn guitar và bắt đầu chơi một bài hát.)

Ngoài ra, “bring out” cũng có nghĩa là làm nổi bật hoặc thúc đẩy một tính cách hay một kỹ năng của ai đó. Trong trường hợp này, “bring out” thường được sử dụng với danh từ như “talent” hoặc “personality”.

Ví dụ:

 • The teacher tries to bring out the best in each student. (Giáo viên cố gắng khai thác tối đa tiềm năng của từng học sinh.)
 • The coach helped to bring out the athlete’s natural talent. (Huấn luyện viên giúp phát huy tài năng tự nhiên của vận động viên.)

Cuối cùng, “bring out” còn có nghĩa là giới thiệu hoặc công bố một sản phẩm hay một ý tưởng mới.

Ví dụ:

 • The company is bringing out a new software program next month. (Công ty sẽ giới thiệu một chương trình phần mềm mới vào tháng sau.)
 • The author is bringing out a new book next year. (Tác giả sẽ ra mắt một cuốn sách mới vào năm sau.)

Ví dụ thực tế

Dưới đây là một số ví dụ về cách sử dụng “bring out” trong các tình huống thực tế:

 • The chef brought out a special dish for us to try. (Đầu bếp mang ra một món đặc biệt cho chúng tôi thử.)
 • The fashion designer is bringing out a new collection for the fall season. (Nhà thiết kế thời trang sẽ giới thiệu một bộ sưu tập mới cho mùa thu.)
 • The speaker tried to bring out the importance of teamwork in his presentation. (Người phát biểu cố gắng làm nổi bật tầm quan trọng của làm việc nhóm trong bài thuyết trình của mình.)

Tổng kết

“Bring out” là một cụm từ tiếng Anh với nhiều nghĩa khác nhau tùy vào ngữ cảnh sửdụng. Cụm từ này thường được sử dụng như một động từ để chỉ việc đưa ra hay mang ra ngoài, hoặc giới thiệu hoặc công bố một sản phẩm hay một ý tưởng mới. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về các từ vựng và ngữ pháp tiếng Anh, hãy tham khảo các tài liệu học tiếng Anh chất lượng tại trang web https://kizzu.vn/.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *