Build up là gì? Nghĩa & cách dùng trong tiếng Anh

  Home / Hỏi đáp / Build up là gì? Nghĩa & cách dùng trong tiếng Anh

Build up là gì? Nghĩa & cách dùng trong tiếng Anh

0
5/5 - (1 vote)

“Build up” là một thành ngữ phổ biến trong tiếng Anh, có nghĩa là tăng dần hoặc xây dựng một cái gì đó từ từ. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu ý nghĩa của “build up” và cách sử dụng nó trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của Build up

Build up” có nghĩa là tăng dần hoặc xây dựng một cái gì đó từ từ. Thành ngữ này thường được sử dụng để miêu tả sự phát triển dần dần của một tình huống hoặc một quá trình.

Cách sử dụng Build up trong tiếng Anh

“Build up” là một thành ngữ phổ biến trong tiếng Anh và có thể được sử dụng trong nhiều tình huống khác nhau. Dưới đây là một số ví dụ về cách sử dụng “build up” trong các tình huống khác nhau:

 1. Sử dụng để miêu tả sự tăng dần
 • The tension between the two countries has been building up for months.
  (Sự căng thẳng giữa hai quốc gia đã tăng dần trong nhiều tháng.)
 • The company’s profits have been building up steadily over the past year.
  (Lợi nhuận của công ty đã tăng dần đều trong năm qua.)
 1. Sử dụng để miêu tả quá trình xây dựng từ từ
 • The construction workers are building up the new office building.
  (Các công nhân xây dựng đang xây dựng tòa nhà văn phòng mới.)
 • She’s been building up her art collection for years.
  (Cô đã xây dựng bộ sưu tập nghệ thuật của mình từ nhiều năm trước.)

Kết luận

“Build up” là một thành ngữ phổ biến trong tiếng Anh, có nghĩa là tăng dần hoặc xây dựng một cái gì đó từ từ. Nếu bạn muốn học tiếng Anh một cách hiệu quả, hãy ghé thăm trang web Kizzu.vn để tìm hiểu thêm những bài học hữu ích và cập nhật những kiến thức mới nhất.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *