Bump là gì? Nghĩa & cách sử dụng Bump trong tiếng Anh

    Home / Hỏi đáp / Bump là gì? Nghĩa & cách sử dụng Bump trong tiếng Anh

Bump là gì? Nghĩa & cách sử dụng Bump trong tiếng Anh

0
5/5 - (1 vote)

“Bump” là một từ tiếng Anh thường được sử dụng trong nhiều tình huống khác nhau. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về nghĩa của từ “bump”, cách sử dụng và các ví dụ đi kèm.

Định nghĩa của từ Bump

“Bump” là một từ tiếng Anh, có nghĩa là “va chạm, đụng phải, va đập”. Từ này được sử dụng để miêu tả một tình huống khi hai vật hoặc người va chạm vào nhau.

Cách sử dụng từ Bump trong câu

Từ “bump” thường được sử dụng với các cấu trúc sau trong câu tiếng Anh:

  1. Bump into + danh từ: “I accidentally bumped into my old friend at the supermarket.”
  2. Bump up against + danh từ: “The car bumped up against the wall and caused some damage.”
  3. Bump into + động từ: “I bumped into the table and spilled my coffee all over the floor.”
  4. Bump someone off: “The mafia boss ordered his henchmen to bump off his rival.”

Ví dụ sử dụng từ Bump

  1. “I was walking down the street when I suddenly bumped into my ex-boyfriend.”
  2. “The truck driver lost control and bumped up against the guardrail.”
  3. “I was so distracted that I bumped into the door and hurt my shoulder.”
  4. “The detective suspected that the victim’s business partner had bumped him off.”

Kết luận

Từ “bump” có nghĩa là “va chạm, đụng phải, va đập” và được sử dụng để miêu tả một tình huống khi hai vật hoặc người va chạm vào nhau. Hy vọng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về nghĩa và cách sử dụng từ “bump” trong tiếng Anh. Bạn có thể tìm hiểu thêm về tiếng Anh tại website https://kizzu.vn/.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *