Cạnh huyền là gì? Đọc phát hiểu luôn

    Home / Hỏi đáp / Cạnh huyền là gì? Đọc phát hiểu luôn

Cạnh huyền là gì? Đọc phát hiểu luôn

0
5/5 - (1 vote)

Cạnh huyền” là một khái niệm trong toán học và trong tổ hợp học, thường được sử dụng để chỉ độ dài của cạnh nằm đối diện với góc vuông trong một tam giác vuông. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về ý nghĩa của “cạnh huyền”, cách tính toán và ví dụ cụ thể về nó trong tam giác.

Ý nghĩa của cạnh huyền

“Cạnh huyền” là cạnh nằm đối diện với góc vuông trong tam giác vuông. Độ dài của cạnh huyền là giá trị lớn nhất trong tam giác vuông và là một yếu tố quan trọng trong tính toán các tỷ lệ và các giá trị liên quan đến tam giác vuông.

Cách tính toán cạnh huyền

Theo định lý Pythagoras, cạnh huyền của một tam giác vuông có độ dài bằng căn bậc hai của tổng bình phương độ dài hai cạnh góc vuông.

Cụ thể, nếu a và b là độ dài của hai cạnh góc vuông của tam giác vuông và c là độ dài của cạnh huyền, ta có công thức:

c = √(a² + b²)

Ví dụ cụ thể

Dưới đây là một số ví dụ về cạnh huyền trong tam giác:

  1. Ví dụ về tính độ dài cạnh huyền

Cho tam giác vuông ABC với cạnh AB = 3 và cạnh BC = 4, tính độ dài cạnh huyền AC.

Theo công thức c = √(a² + b²), ta có:

AC = √(3² + 4²) = √(9 + 16) = √25 = 5

Vậy độ dài cạnh huyền của tam giác vuông ABC là 5.

  1. Ví dụ về sử dụng cạnh huyền trong tính toán tỷ lệ

Cho tam giác vuông ABC với cạnh huyền AC = 5 và cạnh góc vuông AB = 3. Tính tỷ lệ giữa độ dài cạnh huyền và độ dài cạnh góc vuông.

Theo công thức c = √(a² + b²), ta có:

b = √(c² – a²) = √(5² – 3²) = √16 = 4

Vậy độ dài cạnh góc vuông BC của tam giác vuông ABC là 4.

Tỷ lệ giữa cạnh huyền và cạnh góc vuông là:

AC/AB = 5/3

Kết luận

“Cạnh huyền” là cạnh nằm đối diện với góc vuông trong tam giác vuông và là giá trị lớn nhất trong tam giác. Độ dài của nó có thể được tính toán bằng công thức c = √(a² + b²), với a và b là độ dài của hai cạnh góc vuông. Cạnh huyền là một yếu tố quan trọng trong tính toán tỷ lệ và các giá trị liên quan đến tam giác vuông.

Đọc thêm: Kizzu.vn – Trang web học toán và các môn học khác chất lượng cao.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *