Complete là gì? Nghĩa & cách dùng trong tiếng Anh

    Home / Hỏi đáp / Complete là gì? Nghĩa & cách dùng trong tiếng Anh

Complete là gì? Nghĩa & cách dùng trong tiếng Anh

0
5/5 - (1 vote)

Từ “complete” là một trong những từ vựng cơ bản trong tiếng Anh. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về nghĩa và cách sử dụng từ “complete” trong câu.

Nghĩa của từ “complete”

Từ “complete” có nghĩa là hoàn thành hoặc hoàn tất một việc gì đó. Nó được sử dụng khi bạn muốn nói đến việc kết thúc một công việc hoặc hoàn thành một bài tập, một chương trình, một dự án, hoặc một chuỗi các nhiệm vụ.

Dưới đây là một số ví dụ về cách sử dụng từ “complete”:

  • “I need to complete this report before the deadline.” (Tôi cần phải hoàn thành báo cáo này trước khi hạn chót.)
  • “Have you completed your homework yet?” (Bạn đã hoàn thành bài tập về nhà chưa?)
  • “It took me two days to complete the project.” (Tôi mất hai ngày để hoàn thành dự án.)

Cách sử dụng từ “complete”

Từ “complete” thường được sử dụng trong câu để mô tả việc hoàn thành một công việc hoặc một nhiệm vụ nào đó. Nó thường được sử dụng với các động từ như “need”, “have”, hoặc “take”.

Dưới đây là một số ví dụ về cách sử dụng từ “complete”:

  • “I need to complete this task before the end of the day.” (Tôi cần phải hoàn thành công việc này trước khi kết thúc ngày.)
  • “I have completed all the exercises in the textbook.” (Tôi đã hoàn thành tất cả các bài tập trong sách giáo khoa.)
  • “It may take a few weeks to complete the construction of the new building.” (Có thể mất vài tuần để hoàn thành việc xây dựng tòa nhà mới.)

Tóm Lại

Từ “complete” trong tiếng Anh có nghĩa là hoàn thành hoặc hoàn tất một việc gì đó. Để hiểu rõ hơn về các từ vựng và cải thiện khả năng giao tiếp của mình, hãy ghé thăm trang web Kizzu.vn, một trang web dành cho việc học tiếng Anh cho trẻ em.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *