Distinct là gì? Nghĩa & cách dùng trong tiếng Anh

    Home / Hỏi đáp / Distinct là gì? Nghĩa & cách dùng trong tiếng Anh

Distinct là gì? Nghĩa & cách dùng trong tiếng Anh

0
5/5 - (1 vote)

Trong tiếng Anh, “distinct” là một từ được sử dụng để miêu tả tính chất của một đối tượng hoặc sự việc là rõ ràng, khác biệt so với các đối tượng hoặc sự việc khác. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về khái niệm “distinct” và cách sử dụng nó trong tiếng Anh.

Distinct là gì?

Distinct” là một từ tiếng Anh có nghĩa là rõ ràng, khác biệt, đặc biệt hoặc dễ nhận biết. Từ này được sử dụng để miêu tả tính chất của một đối tượng hoặc sự việc có đặc điểm nổi bật và khác biệt so với các đối tượng hoặc sự việc khác.

Ví dụ, bạn có thể nói “The two paintings are distinct from each other” để miêu tả rằng hai bức tranh có nét khác biệt rõ ràng, hoặc “His voice is distinct and recognizable” để miêu tả rằng giọng nói của anh ta rất đặc biệt và dễ nhận biết.

Cách sử dụng distinct

“Distinct” có thể được sử dụng trong nhiều trường hợp khác nhau trong tiếng Anh. Đây là một số cách sử dụng phổ biến của từ này:

  • Sử dụng “distinct” để miêu tả sự khác biệt giữa các đối tượng: “The two breeds of dogs have distinct characteristics.”
  • Sử dụng “distinct” để miêu tả sự khác biệt giữa các sự việc: “There is a distinct difference between the two political parties.”
  • Sử dụng “distinct” để miêu tả sự nổi bật hoặc đặc biệt của một đối tượng hoặc sự việc: “Her distinct voice made her stand out from the other singers.”

Tổng kết

Từ “distinct” là một từ tiếng Anh được sử dụng để miêu tả tính chất của một đối tượng hoặc sự việc là rõ ràng, khác biệt so với các đối tượng hoặc sự việc khác. Bạn có thể sử dụng từ này để miêu tả sự khác biệt giữa các đối tượng hoặc sự việc, hoặc để miêu tả sự nổi bật hoặc đặc biệt của một đối tượng hoặc sự việc. Với kiến thức về từ “distinct”, bạn có thể sử dụng nó trong các bài viết và cuộc trò chuyện tiếng Anh một cách chính xác và tự tin.

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về tiếng Anh cho trẻ em, hãy ghé thăm trang web Kizzu.vn – một nơi cung cấp các khóa học tiếng Anh cho trẻ em chất lượng và hiệu quả.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *