Drop out of là gì? Nghĩa & cách dùng trong tiếng Anh

    Home / Hỏi đáp / Drop out of là gì? Nghĩa & cách dùng trong tiếng Anh

Drop out of là gì? Nghĩa & cách dùng trong tiếng Anh

0
5/5 - (1 vote)

Trong tiếng Anh, cụm từ “drop out of” có nghĩa là từ bỏ hoặc rời bỏ một khóa học hoặc một chương trình giáo dục mà bạn đã đăng ký trước đó.

Cách sử dụng “drop out of”

Cụm từ “drop out of” thường được sử dụng trong các trường học hoặc đại học khi một sinh viên quyết định rời bỏ khóa học hoặc chương trình giáo dục trước khi hoàn thành nó. Ví dụ:

  • She dropped out of college after one semester. (Cô ấy bỏ học đại học sau một kỳ học.)
  • He decided to drop out of the program because it wasn’t what he expected. (Anh ấy quyết định rời khỏi chương trình giáo dục vì nó không như mong đợi.)

Cụm từ “drop out of” cũng có thể được sử dụng trong các trường hợp khác để chỉ việc bỏ một hoạt động nào đó trước khi hoàn thành nó. Ví dụ:

  • I dropped out of the race halfway through because I sprained my ankle. (Tôi bỏ cuộc đua giữa chừng vì bị trẹo cổ chân.)
  • She dropped out of the club because she didn’t have enough time to participate. (Cô ấy từ bỏ câu lạc bộ vì không có đủ thời gian để tham gia.)

Kết luận

Cụm từ “drop out of” là một thuật ngữ quan trọng trong tiếng Anh, đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục. Việc hiểu rõ ý nghĩa và cách sử dụng của cụm từ này sẽ giúp chúng ta sử dụng tiếng Anh một cách chính xác và tự tin hơn.

Bạn có thể tham khảo thêm các bài viết khác về tiếng Anh cho trẻ em tại trang web Kizzu.vn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *