Dumb là gì? Nghĩa & cách dùng trong tiếng Anh

  Home / Hỏi đáp / Dumb là gì? Nghĩa & cách dùng trong tiếng Anh

Dumb là gì? Nghĩa & cách dùng trong tiếng Anh

0
5/5 - (1 vote)

“Dumb” là một từ tiếng Anh có nhiều nghĩa khác nhau, tuy nhiên phổ biến nhất là chỉ người hoặc vật không có khả năng nói hoặc hiểu được ngôn ngữ. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu rõ hơn về nghĩa của từ “dumb” và những cách sử dụng thường gặp trong tiếng Anh.

Dumb có nghĩa là gì?

“Dumb” có nghĩa là “người câm” hoặc “không có khả năng nói hoặc hiểu được ngôn ngữ”. Tuy nhiên, từ “dumb” cũng được sử dụng để miêu tả những người hoặc hành động thiếu suy nghĩ, không thông minh hoặc không có khả năng giải quyết vấn đề. Trong trường hợp này, từ “dumb” thường được dùng với nghĩa “ngu ngốc” hoặc “không suy nghĩ”.

Những cách sử dụng “dumb” trong tiếng Anh

 1. Dumb as in “unable to speak”: “câm”.
  Ví dụ: “He was born dumb and has never been able to speak.” (Anh ta sinh ra câm và chưa bao giờ có thể nói được.)
 2. Dumb as in “unable to understand or comprehend”: “không hiểu hoặc không suy nghĩ được”.
  Ví dụ: “It’s dumb to spend all your money on clothes.” (Không suy nghĩ khi bỏ hết tiền vào quần áo.)
 3. Dumb as in “lacking intelligence or common sense”: “ngu ngốc hoặc thiếu suy nghĩ”.
  Ví dụ: “That was a dumb decision.” (Đó là một quyết định ngu ngốc.)
 4. Dumb down something: “giảm độ khó hoặc sự phức tạp của một cái gì đó để làm cho nó dễ hiểu hơn”.
  Ví dụ: “The teacher had to dumb down the lesson for the younger students.” (Giáo viên đã phải giảm độ khó của bài học để dễ hiểu hơn cho các học sinh nhỏ tuổi hơn.)

Kết luận

“Dumb” là một từ tiếng Anh có nhiều nghĩa khác nhau, tùy thuộc vào ngữ cảnh và cách sử dụng. Hiểu rõ nghĩa và cách sử dụng của từ này sẽ giúp bạn tránh những sai lầm trong giao tiếp tiếng Anh. Hy vọng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về “dumb” trong tiếng Anh.

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về tiếng Anh, hãy truy cập trang web https://kizzu.vn/ để có thêm thông tin chi tiết.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *