Facilitate là gì? Nghĩa & cách dùng trong tiếng Anh

    Home / Hỏi đáp / Facilitate là gì? Nghĩa & cách dùng trong tiếng Anh

Facilitate là gì? Nghĩa & cách dùng trong tiếng Anh

0
5/5 - (1 vote)

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về nghĩa của từ “facilitate” và cách sử dụng trong các trường hợp khác nhau.

Nghĩa của “Facilitate”

Facilitate” là một động từ tiếng Anh có nghĩa là giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi để một việc gì đó xảy ra. Từ này thường được sử dụng để miêu tả việc giúp người khác hoàn thành một nhiệm vụ hoặc đạt được mục tiêu một cách dễ dàng hơn. “Facilitate” cũng có nghĩa là làm cho một quá trình hoặc sự kiện trở nên suôn sẻ và hiệu quả hơn.

Dưới đây là một số ví dụ cụ thể về nghĩa của từ “facilitate”:

  • “Our goal is to facilitate communication between different departments.” (Mục tiêu của chúng tôi là giúp đỡ giao tiếp giữa các phòng ban khác nhau).
  • “The new software will facilitate the data entry process.” (Phần mềm mới sẽ giúp đỡ quá trình nhập dữ liệu).
  • “The company provided training to facilitate the transition to the new system.” (Công ty đã cung cấp đào tạo để giúp đỡ quá trình chuyển đổi sang hệ thống mới).

Các Cách Sử Dụng “Facilitate”

Dưới đây là một số cách sử dụng phổ biến của từ “facilitate”:

  • “Facilitate” có thể được sử dụng để miêu tả việc giúp đỡ hoặc tạo điều kiện thuận lợi cho một người hoặc một nhóm người hoàn thành một nhiệm vụ hoặc đạt được mục tiêu. Ví dụ: “The teacher facilitated the group discussion by asking open-ended questions” (Giáo viên đã giúp đỡ cuộc thảo luận nhóm bằng cách đặt câu hỏi mở).
  • “Facilitate” cũng có thể được sử dụng để miêu tả việc làm cho một quá trình hoặc sự kiện trở nên suôn sẻ và hiệu quả hơn. Ví dụ: “The new road will facilitate traffic flow in the area” (Con đường mới sẽ giúp cho lưu thông giao thông trở nên thuận lợi hơn).

Tóm Lại

“Facilitate” là một thuật ngữ tiếng Anh có nghĩa là giúp đỡ hoặc tạo điều kiện thuận lợi cho việc gì đó xảy ra. Để hiểu rõ hơn về các thuật ngữ và cải thiện khả năng giao tiếp của mình, hãy ghé thăm trang web Kizzu.vn, một trang web dành cho việc học tiếng Anh cho trẻ em.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *