Figure out là gì? Nghĩa & cách dùng trong tiếng Anh

    Home / Hỏi đáp / Figure out là gì? Nghĩa & cách dùng trong tiếng Anh

Figure out là gì? Nghĩa & cách dùng trong tiếng Anh

0
5/5 - (1 vote)

Trong tiếng Anh, cụm động từ “figure out” thường được sử dụng để diễn tả việc tìm hiểu, giải quyết hoặc hiểu rõ một vấn đề hoặc tình huống. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cụm động từ này để cải thiện kỹ năng tiếng Anh của mình.

Định nghĩa “figure out”

“Figure out” có nghĩa là tìm hiểu, giải quyết hoặc hiểu rõ một vấn đề hoặc tình huống. Cụm động từ này thường được sử dụng trong các tình huống khó khăn hoặc khi cần phải tìm ra giải pháp.

Cách sử dụng “figure out” trong câu

Cụm động từ “figure out” thường được sử dụng với dạng động từ nguyên mẫu (infinitive) hoặc dạng động từ có “how to” kết hợp.

Ví dụ:

  • I need to figure out how to use this new software. (Tôi cần tìm hiểu cách sử dụng phần mềm mới này.)
  • Can you help me figure out what’s wrong with my car? (Bạn có thể giúp tôi tìm ra vấn đề gì với chiếc xe của tôi không?)
  • We need to figure out a way to reduce our expenses. (Chúng ta cần tìm ra cách giảm chi phí.)

Ví dụ thực tế

Dưới đây là một số ví dụ về cách sử dụng “figure out” trong các tình huống thực tế:

  • I need to figure out how to improve my speaking skills in English. (Tôi cần tìm hiểu cách cải thiện kỹ năng nói tiếng Anh của mình.)
  • We need to figure out how to attract more customers to our store. (Chúng ta cần tìm ra cách thu hút thêm khách hàng đến cửa hàng của mình.)
  • Can you help me figure out how to solve this math problem? (Bạn có thể giúp tôi tìm ra cách giải quyết bài toán này không?)

Tổng kết

Figure out” là một cụm động từ phổ biến trong tiếng Anh, thường được sử dụng để diễn tả việc tìm hiểu, giải quyết hoặc hiểu rõ một vấn đề hoặc tình huống. Việc hiểu và sử dụng cụm động từ này sẽ giúp bạn nâng cao kỹ năng tiếng Anh của mình. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về các từ vựng và ngữ pháp tiếng Anh, hãy tham khảo các tài liệu học tiếng Anh chất lượng tại trang web https://kizzu.vn/.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *