Get away là gì? Nghĩa & cách dùng trong tiếng Anh

    Home / Hỏi đáp / Get away là gì? Nghĩa & cách dùng trong tiếng Anh

Get away là gì? Nghĩa & cách dùng trong tiếng Anh

0
5/5 - (1 vote)

“Get away” là một động từ phrasal verb phổ biến trong tiếng Anh, được sử dụng để miêu tả hành động rời khỏi một nơi hoặc một tình huống khó khăn. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu nghĩa và cách sử dụng động từ “get away” trong tiếng Anh.

Nghĩa của “get away”

Get awaycó nghĩa chung là rời khỏi một nơi hoặc một tình huống khó khăn. Nó có thể được sử dụng để miêu tả hành động di chuyển vật thể hoặc con người từ một nơi đến một nơi khác.

Ví dụ:

  • “I need to get away from the city for a few days.” (Tôi cần thoát khỏi thành phố vài ngày.)
  • “We managed to get away from the crowd and find a quiet spot.” (Chúng tôi đã thành công trong việc tránh xa đám đông và tìm được một chỗ yên tĩnh.)

“Get away” cũng có thể được sử dụng để miêu tả hành động trốn thoát hoặc tránh né một tình huống khó khăn.

Ví dụ:

  • “He tried to get away from the police but was eventually caught.” (Anh ta đã cố gắng trốn thoát khỏi cảnh sát nhưng cuối cùng bị bắt.)
  • “I need to get away from all the stress at work.” (Tôi cần tránh xa mọi căng thẳng tại công việc.)

Cách sử dụng của “get away”

“Get away” thường được sử dụng với các giới từ như “from”, “out of”, “off”,…

Ví dụ:

  • “She managed to get away from the fire just in time.” (Cô ấy đã kịp thời trốn thoát khỏi đám cháy.)
  • “I need to get away from all the noise and find some peace and quiet.” (Tôi cần tránh xa mọi tiếng ồn và tìm một chỗ yên tĩnh.)

“Get away” cũng có thể được sử dụng trong các cấu trúc phức tạp như “get away with”, “get away from it all”,…

Ví dụ:

  • “He always manages to get away with cheating on his exams.” (Anh ta luôn tìm cách qua mặt và đỗ được kỳ thi dù có gian lận.)
  • “I need to take a break and get away from it all.” (Tôi cần nghỉ ngơi và tránh xa mọi thứ.)

Kết luận

“Get away” là một động từ phrasal verb được sử dụng để miêu tả hành động rời khỏi một nơi hoặc một tình huống khó khăn. Nó có thể được sử dụng với các giới từ như “from”, “out of”, “off”,… và trong các cấu trúc phức tạp như “get away with”, “get away from it all”,… Hãy cùng truy cập trang web Kizzu.vn để tìm hiểu thêm về tiếng Anh và các khóa học liên quan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *