Get by là gì? Nghĩa & cách dùng trong tiếng Anh

  Home / Hỏi đáp / Get by là gì? Nghĩa & cách dùng trong tiếng Anh

Get by là gì? Nghĩa & cách dùng trong tiếng Anh

0
5/5 - (1 vote)

Get by” là một cụm động từ tiếng Anh được sử dụng để chỉ việc sống sót hoặc xoay sở qua những tình huống khó khăn. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu rõ hơn về nghĩa của cụm từ “get by” và những cách sử dụng thường gặp trong tiếng Anh.

Get by có nghĩa là gì?

“Get by” có nghĩa đơn giản là sống sót hoặc tạm thời xoay sở qua những tình huống khó khăn. Cụm từ này thường được sử dụng để miêu tả việc vượt qua những khó khăn trong cuộc sống, đặc biệt là trong tình huống tài chính kém hoặc khi không có đủ tài nguyên.

Cách sử dụng “get by” trong tiếng Anh

 1. Get by with something: sống sót hoặc xoay sở với cái gì đó.
  Ví dụ: “We can get by with a smaller car for now.” (Chúng ta có thể sống sót với một chiếc xe nhỏ hơn trong lúc này.)
 2. Get by on something: sống sót hoặc xoay sở với mức độ nào đó của cái gì đó.
  Ví dụ: “I can get by on five hours of sleep a night.” (Tôi có thể sống sót với năm giờ ngủ mỗi đêm.)
 3. Get by without something: sống sót hoặc xoay sở mà không có cái gì đó.
  Ví dụ: “I don’t think I can get by without a car.” (Tôi không nghĩ tôi có thể sống sót mà không có một chiếc xe hơi.)

Kết luận

“Get by” là một cụm từ tiếng Anh rất thông dụng và được sử dụng trong nhiều tình huống khác nhau. Hiểu rõ nghĩa và cách sử dụng của cụm từ này sẽ giúp bạn giao tiếp tiếng Anh một cách tự tin và chính xác hơn. Hy vọng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về “get by” trong tiếng Anh.

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về tiếng Anh, hãy truy cập trang web https://kizzu.vn/ để có thêm thông tin chi tiết.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *