Get off là gì? Nghĩa & cách dùng trong tiếng Anh

    Home / Hỏi đáp / Get off là gì? Nghĩa & cách dùng trong tiếng Anh

Get off là gì? Nghĩa & cách dùng trong tiếng Anh

0
5/5 - (1 vote)

“Get off” là một cụm động từ trong tiếng Anh, có nhiều nghĩa khác nhau tùy thuộc vào ngữ cảnh sử dụng. Trong bài viết này, chúng ta sẽ giải thích về khái niệm “get off” và cách sử dụng nó trong tiếng Anh.

Get off trong tiếng Anh

“Get off” được hiểu là rời khỏi, xuống xe hoặc làm cho ai đó rời khỏi. Tùy thuộc vào ngữ cảnh sử dụng, “get off” có thể có các nghĩa sau:

  • Rời khỏi: “I need to get off the bus at the next stop.” (Tôi cần xuống xe buýt ở trạm tiếp theo.)
  • Xuống xe: “Can you help me get off my luggage from the car?” (Bạn có thể giúp tôi lấy hành lý từ xe ô tô không?)
  • Làm cho ai đó rời khỏi: “I need to get my sister off the phone so I can make a call.” (Tôi cần ngừng cuộc gọi của chị tôi để tôi có thể gọi điện.)

Cách sử dụng “get off” trong câu

“Get off” thường được đặt trong cấu trúc động từ hai phần với đối tượng là danh từ hoặc đại từ. Ví dụ:

  • “I need to get off the train at the next station.” (Tôi cần xuống tàu ở ga tiếp theo.)
  • “Can you help me get off this heavy box from the truck?” (Bạn có thể giúp tôi lấy cái hộp nặng từ xe tải không?)
  • “I need to get my son off the computer so he can do his homework.” (Tôi cần buộc con trai tôi rời khỏi máy tính để anh ấy có thể làm bài tập.)

Ngoài ra, “get off” còn có thể được sử dụng với nghĩa “được miễn giảm”, chẳng hạn như “I got off work early today” (Tôi được giảm giờ làm việc hôm nay).

Ví dụ minh họa

Một cách để hiểu rõ hơn về “get off” là xem xét ví dụ sau:

  • “I need to get off this call and make another one.”

Trong ví dụ này, người nói cho biết rằng anh ta cần phải kết thúc cuộc gọi hiện tại để có thể thực hiện cuộc gọi khác. Sử dụng “get off” giúp cho người nói truyền đạt ý của mình một cách rõ ràng và chính xác.

Kết luận

“Get off” là một cụm động từ quan trọng trong tiếng Anh, được sử dụng để chỉ rời khỏi, xuống xe hoặc làm cho ai đó rời khỏi. Chúng ta đã giải thích về khái niệm “get off” và cách sử dụng nó trong câu. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về tiếng Anh và các khái niệm liên quan, tôi khuyến khích bạn tham gia các khóa học tại Kizzu.vn. Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *