Get on là gì? Tìm hiểu nghĩa và cách sử dụng trong tiếng Anh

  Home / Hỏi đáp / Get on là gì? Tìm hiểu nghĩa và cách sử dụng trong tiếng Anh

Get on là gì? Tìm hiểu nghĩa và cách sử dụng trong tiếng Anh

0
5/5 - (1 vote)

“Get on” là một cụm động từ phổ biến trong tiếng Anh. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về nghĩa của “get on là gì?” và cách sử dụng trong tiếng Anh.

“Get on là gì?”

“Get on” có nghĩa là lên xe, tàu, máy bay hoặc đơn giản là tiến hành một hoạt động nào đó. Nó cũng có thể được sử dụng để nói về việc tương tác hoặc hòa nhập với một nhóm người nào đó.

Ví dụ:

 • I need to get on the train to London. (Tôi cần lên tàu đến Luân Đôn.)
 • Let’s get on with the meeting. (Hãy tiến hành cuộc họp.)
 • She finds it hard to get on with her new colleagues. (Cô ấy thấy khó khăn khi tương tác với đồng nghiệp mới.)

Cách sử dụng “get on” trong tiếng Anh

 1. “Get on” được sử dụng để nói về việc lên xe, tàu, máy bay hoặc các phương tiện khác.

Ví dụ:

 • I need to get on the bus to go to the city center. (Tôi cần lên xe buýt để đi đến trung tâm thành phố.)
 • We got on the plane and flew to New York. (Chúng tôi lên máy bay và bay đến New York.)
 1. “Get on” cũng có thể được sử dụng để chỉ việc tiến hành một hoạt động nào đó.

Ví dụ:

 • Let’s get on with the project. We don’t have much time left. (Hãy tiến hành dự án. Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa.)
 • I need to get on with my studying if I want to pass the exam. (Tôi cần tiến hành học tập nếu muốn đỗ kỳ thi.)
 1. “Get on” cũng có thể được sử dụng để nói về việc tương tác hoặc hòa nhập với một nhóm người nào đó.

Ví dụ:

 • She finds it hard to get on with her new classmates. (Cô ấy thấy khó khăn khi tương tác với các bạn cùng lớp mới.)
 • He gets on well with everyone in the office. (Anh ấy hòa nhập tốt với mọi người trong văn phòng.)

Tóm tắt

“Get on” là một cụm động từ trong tiếng Anh có nghĩa là lên xe, tàu, máy bay hoặc tiến hành một hoạt động nào đó. Nó cũng có thể được sử dụng để nói về việc tương tác hoặc hòa nhập với một nhóm người nào đó. Để sử dụng “get on” một cách chính xác, chúng ta cần phải hiểu rõ nghĩa và cách sử dụng của nó trong từng trường hợp.

Nếu bạn muốn nâng cao khả năng sử dụng tiếng Anh của mình, hãy truy cập trang chủ của Kizzu.vn – một trang web chuyên về giáo dục và phát triển bản thân. Tại đây, bạn có thể tìm thấy nhiều tài liệu học tập và chương trình đào tạo chất lượng cao, giúp bạnhọc tiếng Anh một cách hiệu quả và thú vị hơn. Hãy truy cập https://kizzu.vn/ để biết thêm thông tin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *