Get on with là gì? Nghĩa & cách dùng trong tiếng Anh

    Home / Hỏi đáp / Get on with là gì? Nghĩa & cách dùng trong tiếng Anh

Get on with là gì? Nghĩa & cách dùng trong tiếng Anh

0
5/5 - (1 vote)

“Get on with” là một cụm động từ phrasal trong tiếng Anh, thường được sử dụng để miêu tả việc tiếp tục hoặc tiến đến với một việc gì đó. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về ý nghĩa của “get on with”, cách sử dụng nó trong tiếng Anh và những ví dụ cụ thể.

Ý nghĩa của Get on with

Get on with” có nghĩa là tiếp tục, tiến đến với một việc gì đó một cách nhanh chóng và hiệu quả. Nó cũng có thể được sử dụng để miêu tả việc tiếp tục hoặc tiến đến với một người nào đó một cách hòa nhã và thân thiện.

Cách sử dụng Get on with trong tiếng Anh

“Get on with” thường được sử dụng trong các câu phức tạp, và thường được đặt giữa động từ “get” và giới từ “with”. Dưới đây là một số cách sử dụng “get on with” trong tiếng Anh:

  1. Dùng “get on with” để miêu tả việc tiếp tục hoặc tiến đến với một việc gì đó

Ví dụ: We need to get on with the project if we want to finish it on time.

(Chúng ta cần tiếp tục làm dự án nếu muốn hoàn thành nó đúng thời hạn.)

  1. Dùng “get on with” để miêu tả việc tiếp tục hoặc tiến đến với một người nào đó một cách hòa nhã và thân thiện

Ví dụ: Even though we had an argument, we managed to get on with each other afterwards.

(Mặc dù chúng tôi đã có một cuộc tranh cãi, nhưng sau đó chúng tôi vẫn đối xử với nhau một cách hòa nhã và thân thiện.)

Ví dụ cụ thể

Dưới đây là một số ví dụ về cách sử dụng “get on with” trong thực tế:

  • I need to get on with my homework if I want to get good grades.

(Tôi cần tiếp tục làm bài tập nếu muốn đạt điểm tốt.)

  • The team needs to get on with the project if they want to meet the deadline.

(Nhóm cần tiếp tục làm dự án nếu muốn đáp ứng thời hạn.)

  • I don’t really get on with my boss, but we manage to work together effectively.

(Tôi không thật sự hòa hợp với sếp của mình, nhưng chúng tôi vẫn làm việc với nhau một cách hiệu quả.)

Kết luận

“Get on with” là một cụm động từ phrasal quan trọng trong tiếng Anh, thường được sử dụng để miêu tả việc tiếp tục hoặc tiến đến với một việc gì đó một cách nhanh chóng và hiệu quả. Nó cũng có thể được sử dụng để miêu tả việc tiếp tục hoặc tiến đến với một người nào đó một cách hòa nhã và thân thiện. Hi vọng bài viết này đã giúp bạn hiểu thêm về “get on with” trong tiếng Anh.

Kizzu.vn – Trang web học tiếng Anh trực tuyến chất lượng cao.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *