Go for là gì? Nghĩa & cách dùng trong tiếng Anh

    Home / Hỏi đáp / Go for là gì? Nghĩa & cách dùng trong tiếng Anh

Go for là gì? Nghĩa & cách dùng trong tiếng Anh

0
5/5 - (1 vote)

Go for là một thành ngữ phổ biến trong tiếng Anh, có nghĩa là quyết tâm làm điều gì đó hoặc chọn một lựa chọn. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về nghĩa của go for và cách sử dụng của nó trong tiếng Anh.

Go for là gì?

Go for là một thành ngữ có nghĩa là quyết tâm làm điều gì đó hoặc chọn một lựa chọn. Thành ngữ này được sử dụng để thể hiện sự quyết tâm và quyết định của người nói.

Cách sử dụng go for trong tiếng Anh

Cách sử dụng của go for rất đơn giản. Nó được sử dụng để diễn tả sự quyết tâm hoặc lựa chọn của người nói. Dưới đây là một số ví dụ về cách sử dụng go for trong tiếng Anh:

  • “I’m going for the gold medal in the next Olympics.” (Tôi quyết tâm giành được huy chương vàng trong kỳ Thế vận hội tới.)
  • “I’m going for the promotion at work.” (Tôi quyết tâm xin thăng chức trong công việc.)
  • “I’m going for a run this morning.” (Tôi quyết định chạy bộ sáng nay.)
  • “Let’s go for sushi tonight.” (Hãy chọn sushi cho bữa tối tối nay.)

Các cấu trúc sử dụng go for

Ngoài ra, go for còn được sử dụng trong một số cấu trúc khác nhau trong tiếng Anh, như:

  • “Go for it!” (Cứ làm đi!)
  • “Go for broke” (Cố gắng hết sức)
  • “Go for the jugular” (Tấn công mạnh để kết thúc việc gì đó)

Tóm lại

Go for là một thành ngữ phổ biến trong tiếng Anh, có nghĩa là quyết tâm làm điều gì đó hoặc chọn một lựa chọn. Thành ngữ này được sử dụng để thể hiện sự quyết tâm và quyết định của người nói. Hãy truy cập trang web Kizzu.vn để tìm hiểu thêm về tiếng Anh và các khóa học liên quan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *