Go through là gì? Nghĩa & cách dùng trong tiếng Anh

    Home / Hỏi đáp / Go through là gì? Nghĩa & cách dùng trong tiếng Anh

Go through là gì? Nghĩa & cách dùng trong tiếng Anh

0
5/5 - (1 vote)

Go through” là một cụm động từ trong tiếng Anh, có nghĩa là trải qua hoặc trải nghiệm một tình huống khó khăn hoặc một trải nghiệm quan trọng. Nó có thể được sử dụng trong nhiều tình huống khác nhau, bao gồm trong cuộc sống hàng ngày, công việc và học tập.

Giải thích

“Go through” là một cụm động từ trong tiếng Anh, có nghĩa là trải qua hoặc trải nghiệm một tình huống khó khăn hoặc một trải nghiệm quan trọng. Nó có thể được sử dụng để miêu tả một sự kiện, một trải nghiệm hoặc một giai đoạn khó khăn mà ai đó phải trải qua.

Ví dụ:

  • She went through a lot of hardships before she became successful. (Cô ấy đã trải qua nhiều khó khăn trước khi đạt được thành công).
  • Tom is going through a difficult time after losing his job. (Tom đang trải qua một thời gian khó khăn sau khi mất việc).
  • We will go through the new project proposal at the meeting tomorrow. (Chúng ta sẽ xem xét đề xuất dự án mới trong cuộc họp vào ngày mai).

Cách sử dụng Go through

“Go through” thường được sử dụng trong câu để miêu tả một sự kiện hoặc một trải nghiệm khó khăn mà ai đó phải trải qua. Nó có thể được sử dụng trong câu thông thường hoặc trong câu hỏi.

Ví dụ:

  • Have you ever gone through a difficult situation like this before? (Bạn đã từng trải qua một tình huống khó khăn như thế này trước đây chưa?)
  • They are currently going through a divorce. (Họ đang đi qua một cuộc ly dị).
  • I need to go through all the documents before making a decision. (Tôi cần xem xét tất cả các tài liệu trước khi đưa ra quyết định).

Tóm tắt

Go through” là một cụm động từ trong tiếng Anh, có nghĩa là trải qua hoặc trải nghiệm một tình huống khó khăn hoặc một trải nghiệm quan trọng. Nó có thể được sử dụng để miêu tả một sự kiện hoặc một trải nghiệm khó khăn mà ai đó phải trải qua. “Go through” thường được sử dụng trong câu thông thường hoặc trong câu hỏi.

Hy vọng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về ý nghĩa của “go through” trong tiếng Anh. Để tìm hiểu thêm về các kỹ năng ngôn ngữ và tiếng Anh, hãy truy cập trang web https://kizzu.vn/ để có thêm thông tin bổ ích và hữu ích.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *