Go up là gì? Nghĩa & cách dùng trong tiếng Anh

  Home / Hỏi đáp / Go up là gì? Nghĩa & cách dùng trong tiếng Anh

Go up là gì? Nghĩa & cách dùng trong tiếng Anh

0
5/5 - (1 vote)

Go up là một cụm động từ phổ biến trong tiếng Anh và có nhiều ý nghĩa khác nhau. Nếu bạn đang tìm hiểu về ý nghĩa của cụm động từ này, bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ này.

Go up là gì?

Go up trong tiếng Anh có nghĩa là tăng lên hoặc leo lên một nơi nào đó. Nó có thể được sử dụng để chỉ sự tăng giá của một đồ vật hoặc một khu vực nào đó, hoặc chỉ sự đi lên một nơi cao hơn.

Cụm động từ này cũng có thể được sử dụng để chỉ sự xây dựng hoặc tạo ra một cấu trúc mới, hoặc chỉ sự tăng lên trong số lượng hoặc chất lượng của một cái gì đó.

Các cụm từ liên quan

Go up thường được sử dụng kết hợp với các cụm từ khác để truyền tải ý nghĩa cụ thể hơn. Một số cụm từ liên quan đến go up bao gồm:

 • Go up in smoke: Đi đến hỏa hoạn hoặc thất bại.
 • Go up against someone: Đối mặt hoặc cạnh tranh với ai đó.
 • Go up the ranks: Thăng tiến trong công việc hoặc tổ chức.

Ví dụ sử dụng go up trong câu

Dưới đây là một số ví dụ về cách sử dụng go up trong câu:

 • The price of gas is going up again.
  Giá xăng lại tăng lên.
 • We need to go up this hill to see the sunset.
  Chúng ta cần đi lên đồi này để xem hoàng hôn.
 • The new office building is going up next year.
  Tòa nhà văn phòng mới sẽ được xây dựng vào năm sau.
 • Our sales have gone up since we started advertising on social media.
  Doanh số của chúng tôi đã tăng lên kể từ khi chúng tôi bắt đầu quảng cáo trên mạng xã hội.

Kết luận

Go up là một cụm động từ phổ biến trong tiếng Anh và có nhiều ý nghĩa khác nhau. Nếu bạn muốn học thêm về các thuật ngữ tiếng Anh khác, hãy tham khảo các khóa học tại trang web https://kizzu.vn/.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *