Hardly là gì? Nghĩa & cách dùng trong tiếng Anh

  Home / Hỏi đáp / Hardly là gì? Nghĩa & cách dùng trong tiếng Anh

Hardly là gì? Nghĩa & cách dùng trong tiếng Anh

0
5/5 - (1 vote)

“Hardly” là một từ thông dụng trong tiếng Anh, thường được sử dụng để diễn tả ý nghĩa “hầu như không”. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về ý nghĩa của “hardly” và cách sử dụng trong tiếng Anh.

“Hardly” có nghĩa là gì?

Hardly” có nghĩa là hầu như không, rất ít hoặc không chắc chắn. Từ này thường được sử dụng để diễn tả một sự việc hoặc tình huống có tính chất hạn chế hoặc khó khăn.

Cách sử dụng “hardly” trong tiếng Anh

“Hardly” thường được sử dụng trong câu để diễn tả sự hạn chế hoặc khó khăn của một tình huống. Dưới đây là một số cách sử dụng “hardly” trong tiếng Anh:

 1. “I hardly ever go to the gym these days”: Tôi hầu như không bao giờ đi tập gym những ngày này.
 2. “He hardly spoke any English when he first arrived in the UK”: Anh ấy hầu như không nói được tiếng Anh nào khi đầu tiên đến Vương quốc Anh.
 3. “The team hardly had any time to prepare for the competition”: Đội bóng hầu như không có thời gian để chuẩn bị cho giải đấu.
 4. “We could hardly see anything in the dark”: Chúng ta hầu như không thấy được gì trong bóng tối.

Ví dụ về “hardly” trong tiếng Anh

Dưới đây là một số ví dụ về “hardly” trong tiếng Anh:

 1. She hardly ever eats fast food because she prefers healthy meals.
  (Cô ấy hầu như không bao giờ ăn đồ ăn nhanh vì cô ấy thích các bữa ăn lành mạnh hơn.)
 2. He could hardly believe his luck when he won the lottery.
  (Anh ấy hầu như không thể tin vào sự may mắn của mình khi trúng xổ số.)
 3. The movie was so dark that we could hardly see what was happening.
  (Phim quá tối nên chúng tôi hầu như không thấy được những gì đang xảy ra.)
 4. She was so tired that she could hardly keep her eyes open.
  (Cô ấy quá mệt mỏi đến nỗi hầu như không thể giữ mắt mở được.)

Kết luận

“Hardly” là một từ thông dụng trong tiếng Anh, thường được sử dụng để diễn tả ý nghĩa “hầu như không”. Việc hiểu rõ nghĩa của “hardly” và cách sử dụng trong tiếng Anh sẽ giúp cho bạn trở nên thành thạo hơn trong việc sử dụng ngôn ngữ này. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về tiếng Anh và các kỹ năng sống, hãy truy cập trang web của Kizzu.vn để tìm kiếm những khóa học phù hợp với nhu cầu của bạn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *