In favour of là gì? Nghĩa & cách dùng trong tiếng Anh

    Home / Hỏi đáp / In favour of là gì? Nghĩa & cách dùng trong tiếng Anh

In favour of là gì? Nghĩa & cách dùng trong tiếng Anh

0
5/5 - (1 vote)

Cụm từ “in favour of” là một cụm từ tiếng Anh thường được sử dụng để miêu tả sự ủng hộ hoặc tán thành cho một ý kiến, quan điểm hoặc hành động nào đó. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết về cụm từ này và cách sử dụng nó trong các tình huống khác nhau.

“In favour of” là gì?

“Cụm từ “in favour of” có nghĩa là ủng hộ hoặc tán thành cho một ý kiến, quan điểm hoặc hành động nào đó. Khi sử dụng cụm từ này, người nói thường muốn thể hiện sự ủng hộ cho một điều gì đó.

Ví dụ: Bạn có thể sử dụng cụm từ “in favour of” để miêu tả sự ủng hộ cho một quan điểm, như “I’m in favour of protecting the environment” (Tôi ủng hộ bảo vệ môi trường).

Cách sử dụng cụm từ “in favour of”

“Cụm từ “in favour of” có thể được sử dụng trong nhiều trường hợp khác nhau trong tiếng Anh. Dưới đây là một số ví dụ về cách sử dụng cụm từ này:

  • “I’m in favour of reducing plastic waste”: Tôi ủng hộ giảm thiểu rác thải nhựa.
  • “Our company is in favour of equal opportunities for all employees”: Công ty chúng tôi ủng hộ cơ hội công bằng cho tất cả nhân viên.
  • “The government is in favour of increasing taxes on luxury goods”: Chính phủ ủng hộ tăng thuế đối với hàng xa xỉ.

Tại sao học cụm từ “in favour of”?

Học cụm từ “in favour of” giúp bạn có thể thể hiện sự ủng hộ của mình một cách chính xác và lịch sự hơn trong tiếng Anh. Thông qua việc học cụm từ này, bạn có thể mở rộng vốn từ vựng của mình và hiểu rõ hơn về các cụm từ tiếng Anh trong cuộc sống hàng ngày.

Kết luận

“Cụm từ “in favour of” là một trong những cụm từ quan trọng trong tiếng Anh để miêu tả sự ủng hộ hoặc tán thành cho một ý kiến, quan điểm hoặc hành động nào đó. Học cụm từ này giúp bạn nâng cao khả năng sử dụng tiếng Anh và hiểu rõ hơn về các cụm từ trong cuộc sống hàng ngày. Hãy tiếp tục học tập và nâng cao kỹ năng tiếng Anh của bạn tại Kizzu.vn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *