Include là gì? Nghĩa & cách dùng trong tiếng Anh

  Home / Hỏi đáp / Include là gì? Nghĩa & cách dùng trong tiếng Anh

Include là gì? Nghĩa & cách dùng trong tiếng Anh

0
5/5 - (1 vote)

“Include” là một từ rất phổ biến trong tiếng Anh. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu ý nghĩa và cách sử dụng của từ “include” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ “include”

Include” có nghĩa là bao gồm hoặc chứa đựng. Nó được sử dụng để miêu tả sự xuất hiện hoặc sự có mặt của một điều gì đó trong nhóm, danh sách hoặc tập hợp khác.

Ví dụ:

 • “Danh sách khách hàng của chúng tôi bao gồm các công ty lớn và nhỏ.” (Our customer list includes both big and small companies.)
 • “Gói sản phẩm này bao gồm sách hướng dẫn và đĩa CD.” (This product package includes an instruction book and a CD.)
 • “Trang web của chúng tôi bao gồm các thông tin mới nhất về sản phẩm của chúng tôi.” (Our website includes the latest information about our products.)

Cách sử dụng của từ “include”

“Include” thường được sử dụng với danh từ hoặc cụm danh từ để miêu tả sự xuất hiện hoặc sự có mặt của một điều gì đó trong nhóm, danh sách hoặc tập hợp khác.

Ví dụ:

 • “Danh sách nhân viên của công ty bao gồm các nhân viên mới và cũ.” (The company’s employee list includes both new and old employees.)
 • “Bộ đồ chơi cho trẻ em bao gồm búp bê, ô tô, và các loại đồ chơi khác.” (The toy set for children includes dolls, cars, and other types of toys.)
 • “Báo cáo này bao gồm các số liệu thống kê về doanh thu và lợi nhuận.” (This report includes statistics about revenue and profit.)

Các cấu trúc phổ biến khác của “include” bao gồm:

 • “be included in”: được bao gồm trong
 • “including”: bao gồm

Ví dụ:

 • “Bảng giá này không bao gồm thuế.” (This price list does not include tax.)
 • “Các hoạt động trong chương trình hội thảo bao gồm các bài diễn thuyết và thảo luận nhóm.” (The activities in the seminar program include speeches and group discussions.)

Kết luận

“Include” là một từ rất phổ biến trong tiếng Anh, có nghĩa là bao gồm hoặc chứa đựng. Nó được sử dụng để miêu tả sự xuất hiện hoặc sự có mặt của một điều gì đó trong nhóm, danh sách hoặc tập hợp khác. “Include” thường được sử dụng với danh từ hoặc cụm danh từ và có các cấu trúc phổ biến khác như “be included in” và “including”. Hãy truy cập trang web Kizzu.vn để tìm hiểu thêm về tiếng Anh và các khóa học liên quan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *