Indicate là gì? Nghĩa & cách dùng trong tiếng Anh

  Home / Hỏi đáp / Indicate là gì? Nghĩa & cách dùng trong tiếng Anh

Indicate là gì? Nghĩa & cách dùng trong tiếng Anh

0
5/5 - (1 vote)

Trong tiếng Anh, “indicate” là một động từ thường được sử dụng để diễn tả việc chỉ ra, cho thấy hoặc biểu thị một thông tin hoặc ý kiến. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về nghĩa của “indicate” và cách sử dụng trong tiếng Anh.

“Indicate” có nghĩa là gì?

Indicate” có nghĩa là chỉ ra, cho thấy hoặc biểu thị một thông tin hoặc ý kiến. Động từ này thường được sử dụng để diễn tả việc chỉ ra hoặc biểu thị một sự kiện, một quan điểm hoặc một ý kiến.

Cách sử dụng “indicate” trong tiếng Anh

“Indicate” thường được sử dụng trong câu để diễn tả việc chỉ ra hoặc biểu thị một thông tin hoặc ý kiến. Dưới đây là một số cách sử dụng “indicate” trong tiếng Anh:

 1. “The signs on the road indicate that the speed limit is 50 miles per hour”: Các biển báo trên đường cho thấy giới hạn tốc độ là 50 dặm một giờ.
 2. “The survey results indicate that most people prefer to travel by plane”: Kết quả khảo sát cho thấy hầu hết mọi người thích đi du lịch bằng máy bay.
 3. “The data indicate a significant increase in sales last quarter”: Dữ liệu cho thấy có một sự tăng trưởng đáng kể về doanh số bán hàng trong quý trước.
 4. “Her behavior indicates that she is not interested in the conversation”: Hành vi của cô ấy cho thấy cô ấy không quan tâm đến cuộc trò chuyện.

Ví dụ về “indicate” trong tiếng Anh

Dưới đây là một số ví dụ về “indicate” trong tiếng Anh:

 1. The arrow on the map indicates the direction of the nearest hospital.
  (Mũi tên trên bản đồ chỉ ra hướng của bệnh viện gần nhất.)
 2. The report indicates that there is a problem with the company’s financial management.
  (Báo cáo cho thấy có vấn đề với quản lý tài chính của công ty.)
 3. The thermometer indicates that the temperature has dropped below freezing.
  (Nhiệt kế chỉ ra rằng nhiệt độ đã giảm dưới sự đóng băng.)
 4. His facial expression indicates that he is nervous about the interview.
  (Biểu cảm của anh ấy cho thấy anh ấy đang lo lắng về buổi phỏng vấn.)

Kết luận

“Indicate” là một động từ tiếng Anh được sử dụng để diễn tả việc chỉ ra, cho thấy hoặc biểu thị một thông tin hoặc ý kiến. Việc hiểu rõ nghĩa của “indicate” và cách sử dụng trong tiếng Anh sẽ giúp cho bạn trở nên thành thạo hơn trong việc sử dụng ngôn ngữ này. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về tiếng Anh và các kỹ năng sống, hãy truy cập trang web của Kizzu.vn để tìm kiếm những khóa học phù hợp với nhu cầu của bạn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *