Keep it up là gì? Nghĩa & cách dùng trong tiếng Anh

    Home / Hỏi đáp / Keep it up là gì? Nghĩa & cách dùng trong tiếng Anh

Keep it up là gì? Nghĩa & cách dùng trong tiếng Anh

0
5/5 - (1 vote)

“Keep it up” là một thuật ngữ thông dụng trong tiếng Anh, được sử dụng để khích lệ và động viên người khác tiếp tục làm việc tốt hoặc cố gắng hơn nữa. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu ý nghĩa của “keep it up” và cách sử dụng nó trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của “keep it up”

Keep it up” có nghĩa là “tiếp tục làm tốt” hoặc “cố gắng hơn nữa”. Đây là một cách khích lệ người khác khi họ đang làm việc tốt và cần động viên để tiếp tục giữ vững tinh thần làm việc.

Cách sử dụng “keep it up” trong tiếng Anh

“Keep it up” thường được sử dụng như một cách để động viên hoặc khích lệ người khác tiếp tục làm việc tốt hoặc cố gắng hơn.

Các cách sử dụng “keep it up” trong tiếng Anh:

  • “Great job on the presentation! Keep it up!” (Công việc thuyết trình rất tốt! Tiếp tục giữ vững!)
  • “You’re doing really well in your studies. Keep it up!” (Bạn đang học rất tốt. Hãy cố gắng tiếp tục!)
  • “You’re almost there! Keep it up and you’ll reach your goal.” (Bạn đã gần đến đích rồi! Hãy tiếp tục cố gắng và bạn sẽ đạt được mục tiêu của mình.)

Ngoài ra, “keep it up” cũng có thể được sử dụng trong các tình huống khác như khích lệ người khác tập thể dục, chơi thể thao hoặc tham gia các hoạt động khác.

Kết luận

“Keep it up” là một thuật ngữ được sử dụng để khích lệ và động viên người khác tiếp tục làm việc tốt hoặc cố gắng hơn nữa. Đây là một cách tuyệt vời để động viên và khích lệ người khác trong cuộc sống và công việc. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về tiếng Anh và các khái niệm liên quan, hãy truy cập trang web Kizzu.vn để tìm hiểu những kiến thức mới và cập nhật những tin tức mới nhất.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *