Keep on là gì? Nghĩa & cách dùng trong tiếng Anh

    Home / Hỏi đáp / Keep on là gì? Nghĩa & cách dùng trong tiếng Anh

Keep on là gì? Nghĩa & cách dùng trong tiếng Anh

0
5/5 - (1 vote)

“Keep on” là một cụm động từ phổ biến trong tiếng Anh và có nhiều nghĩa khác nhau tùy thuộc vào ngữ cảnh sử dụng. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về khái niệm “keep on” và cách sử dụng của nó trong tiếng Anh.

“Keep on” là gì?

Keep oncó nghĩa là tiếp tục làm một việc gì đó, không ngừng hoặc không dừng lại. Tuy nhiên, cụm từ này còn được sử dụng với nhiều nghĩa khác nhau tùy thuộc vào ngữ cảnh. “Keep on” cũng có thể có nghĩa là giữ lại hoặc không loại bỏ.

Cách sử dụng “keep on” trong tiếng Anh

Cách sử dụng của từ “keep on” phụ thuộc vào nghĩa cụ thể của từ đó trong từng ngữ cảnh khác nhau. Dưới đây là một số ví dụ về cách sử dụng từ “keep on” trong các câu tiếng Anh:

  • “I told him to stop, but he kept on talking.” (Tôi đã nói với anh ta hãy dừng lại, nhưng anh ta vẫn tiếp tục nói chuyện).
  • “If you keep on working this hard, you’ll be sure to succeed.” (Nếu bạn tiếp tục làm việc chăm chỉ như vậy, bạn chắc chắn sẽ thành công).
  • “I need you to keep on eye on the kids while I’m out.” (Tôi cần bạn để mắt đến trẻ em trong khi tôi đi ra ngoài).
  • “I decided to keep on the old curtains instead of buying new ones.” (Tôi quyết định giữ lại rèm cũ thay vì mua mới).
  • “She kept on running even though she was tired.” (Cô ấy vẫn tiếp tục chạy bộ mặc dù cô ấy đã mệt mỏi).

Kết luận

Trên đây là những điều cơ bản về cụm động từ “keep on” trong tiếng Anh. Từ này có nhiều nghĩa khác nhau và được sử dụng trong nhiều ngữ cảnh khác nhau. Hãy truy cập trang web Kizzu.vn để tìm hiểu thêm về tiếng Anh và các khóa học liên quan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *