Key là gì? Nghĩa & cách sử dụng trong tiếng Anh

    Home / Hỏi đáp / Key là gì? Nghĩa & cách sử dụng trong tiếng Anh

Key là gì? Nghĩa & cách sử dụng trong tiếng Anh

0
5/5 - (1 vote)

Trong tiếng Anh, “key” có nghĩa là chìa khóa hoặc phím. Từ này có thể được sử dụng trong nhiều ngữ cảnh khác nhau, từ mô tả một đồ vật đến mô tả một khía cạnh quan trọng.

Cách sử dụng “key”

Nghĩa vật lý

Từ “key” thường được sử dụng để mô tả chìa khóa của một cửa hoặc phím trên bàn phím máy tính. Ví dụ:

  • I can’t find the key to my front door. (Tôi không tìm thấy chìa khóa của cửa trước.)
  • Press the “Enter” key to submit the form. (Nhấn phím “Enter” để gửi biểu mẫu.)

Nghĩa bóng

Từ “key” cũng có thể được sử dụng để mô tả một khía cạnh quan trọng hoặc quyết định. Ví dụ:

  • Communication is key to a successful relationship. (Giao tiếp là yếu tố quan trọng đối với một mối quan hệ thành công.)
  • Time management is key to being productive. (Quản lý thời gian là yếu tố quan trọng để đạt hiệu quả cao.)

Cách sử dụng trong câu

Từ “key” có thể được sử dụng trong các cấu trúc sau:

  • Key + vật thể: chìa khóa của một vật thể.
  • Key to + khía cạnh hoặc quyết định: yếu tố quan trọng hoặc quyết định quan trọng.

Kết luận

Từ “key” là một từ quan trọng trong tiếng Anh, có nhiều nghĩa khác nhau tùy vào ngữ cảnh sử dụng. Việc hiểu rõ các nghĩa này sẽ giúp chúng ta sử dụng tiếng Anh một cách chính xác và tự tin hơn.

Bạn có thể tham khảo thêm các bài viết khác về tiếng Anh cho trẻ em tại trang web Kizzu.vn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *