Live up to là gì? Nghĩa & cách dùng trong tiếng Anh

  Home / Hỏi đáp / Live up to là gì? Nghĩa & cách dùng trong tiếng Anh

Live up to là gì? Nghĩa & cách dùng trong tiếng Anh

0
5/5 - (1 vote)

Live up to” là một thuật ngữ trong tiếng Anh, thường được sử dụng để chỉ việc đáp ứng hoặc đạt được một tiêu chuẩn hoặc kỳ vọng. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về ý nghĩa của “live up to”, cách sử dụng nó trong tiếng Anh và những ví dụ cụ thể.

Ý nghĩa của Live up to

“Live up to” có nghĩa là đáp ứng hoặc đạt được một tiêu chuẩn hoặc kỳ vọng. Nó thường được sử dụng để bày tỏ sự mong đợi và hy vọng về một ai đó hoặc một việc gì đó.

Cách sử dụng Live up to trong tiếng Anh

“Live up to” thường được sử dụng với các động từ như “expectations”, “standards”, “promises”, “potential” và “reputation”. Dưới đây là một số cách sử dụng “live up to” trong tiếng Anh:

 1. Dùng “live up to” với “expectations”

Ví dụ: The performance of the new employee didn’t live up to our expectations.

(Thành tích của nhân viên mới không đáp ứng được kỳ vọng của chúng tôi.)

 1. Dùng “live up to” với “standards”

Ví dụ: This restaurant always lives up to its high standards of service and cuisine.

(Nhà hàng này luôn đạt được tiêu chuẩn cao về dịch vụ và ẩm thực của mình.)

 1. Dùng “live up to” với “promises”

Ví dụ: The company must live up to its promises of delivering the project on time.

(Công ty phải đáp ứng được những lời hứa về việc hoàn thành dự án đúng thời hạn.)

Ví dụ cụ thể

Dưới đây là một số ví dụ về cách sử dụng “live up to” trong thực tế:

 • The new product didn’t live up to the company’s promises of being the most advanced on the market.
  (Sản phẩm mới không đáp ứng được những lời hứa của công ty về việc là sản phẩm tiên tiến nhất trên thị trường.)
 • The athlete has a lot of potential, but he needs to work harder to live up to his coach’s expectations.
  (Vận động viên có nhiều tiềm năng, nhưng anh cần phải làm việc chăm chỉ hơn để đáp ứng được kỳ vọng của huấn luyện viên.)
 • The restaurant’s food and service always live up to its reputation as one of the best in the city.
  (Ẩm thực và dịch vụ của nhà hàng luôn đạt được danh tiếng của mình là một trong những nhà hàng tốt nhất trong thành phố.)

Kết luận

“Live up to” là một thuật ngữ quan trọng trong tiếng Anh, thường được sử dụng để chỉ việc đáp ứng hoặc đạt được một tiêu chuẩn hoặc kỳ vọng. Nó thường được sử dụng với các động từ như “expectations”, “standards”, “promises”, “potential” và “reputation”. Hi vọng bài viết này đã giúp bạn hiểu thêm về “live up to” trong tiếng Anh.

Đọc thêm: Kizzu.vn – Trang web học tiếng Anh trực tuyến chất lượng cao.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *