Look at là gì? Nghĩa & cách dùng trong tiếng Anh

    Home / Hỏi đáp / Look at là gì? Nghĩa & cách dùng trong tiếng Anh

Look at là gì? Nghĩa & cách dùng trong tiếng Anh

0
5/5 - (1 vote)

Trong quá trình học tiếng Anh, việc hiểu được ý nghĩa và cách sử dụng của các cụm từ và thành ngữ khác nhau là rất quan trọng. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về ý nghĩa của cụm từ “look at” và cách sử dụng trong tiếng Anh.

Định nghĩa “look at”

Look at” là một cụm động từ (phrasal verb) có nghĩa là nhìn vào một thứ gì đó hoặc một người nào đó, để quan sát hoặc kiểm tra.

Cách sử dụng “look at”

Cụm từ “look at” thường được sử dụng để chỉ hành động nhìn vào một vật thể nào đó. Ví dụ:

  • Please look at the picture. (Hãy nhìn vào bức tranh.)
  • He looked at me with surprise. (Anh ta nhìn tôi với sự ngạc nhiên.)
  • I always look at the weather forecast before I go out. (Tôi luôn nhìn dự báo thời tiết trước khi ra ngoài.)

Ngoài ra, cụm từ “look at” còn được sử dụng trong các trường hợp khác, như để yêu cầu ai đó chú ý đến một vấn đề nào đó hoặc để chỉ sự suy nghĩ, đánh giá của người nói về một vấn đề nào đó. Ví dụ:

  • Look at what you’ve done! (Nhìn xem mày làm gì rồi!)
  • I don’t think we should look at this problem as a failure. (Tôi không nghĩ chúng ta nên coi vấn đề này như một thất bại.)

Kết luận

“Look at” là một cụm từ có ý nghĩa quan trọng trong tiếng Anh, giúp chúng ta diễn đạt hành động nhìn vào một đối tượng hoặc yêu cầu sự chú ý của người khác đến một vấn đề nào đó. Việc hiểu rõ ý nghĩa và cách sử dụng của cụm từ này sẽ giúp chúng ta sử dụng tiếng Anh một cách chính xác và tự tin hơn.

Bạn có thể tham khảo thêm các bài viết khác về tiếng Anh cho trẻ em tại trang web Kizzu.vn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *