Look into là gì? Nghĩa & cách dùng trong tiếng Anh

    Home / Hỏi đáp / Look into là gì? Nghĩa & cách dùng trong tiếng Anh

Look into là gì? Nghĩa & cách dùng trong tiếng Anh

0
5/5 - (1 vote)

Trong tiếng Anh, cụm từ “look into” được sử dụng để chỉ việc điều tra, khảo sát hoặc nghiên cứu một vấn đề cụ thể. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn về cụm từ này và cách sử dụng nó trong câu.

Định nghĩa “look into”

“Look into” có nghĩa là điều tra hoặc nghiên cứu một vấn đề cụ thể để tìm hiểu thông tin chi tiết hơn. Cụm từ này thường được sử dụng trong các tình huống thực tế như khi một công ty muốn điều tra những vấn đề về sản phẩm của mình hoặc khi một cơ quan chính phủ muốn khảo sát tình hình kinh tế.

Cách sử dụng “look into” trong câu

Để sử dụng “look into” trong câu, bạn cần đặt cụm từ này trước động từ để chỉ việc điều tra hoặc khảo sát một vấn đề cụ thể.

Ví dụ:

  • The company is looking into the problem with the product. (Công ty đang điều tra vấn đề với sản phẩm.)
  • The government is looking into the economic situation. (Chính phủ đang khảo sát tình hình kinh tế.)
  • I will look into the matter and get back to you. (Tôi sẽ điều tra vấn đề đó và thông báo lại cho bạn.)

Cụm từ “look into” cũng có thể được sử dụng trong dạng phủ định là “not look into” để chỉ việc không điều tra hoặc nghiên cứu vấn đề cụ thể.

Ví dụ:

  • The company did not look into the problem with the product. (Công ty không điều tra vấn đề với sản phẩm.)

Ví dụ thực tế

Dưới đây là một số ví dụ về cách sử dụng “look into” trong các tình huống thực tế:

  • The police are looking into the theft at the jewelry store. (Cảnh sát đang điều tra vụ trộm tại cửa hàng đồ trang sức.)
  • The committee is looking into the allegations of corruption. (Ủy ban đang điều tra các cáo buộc tham nhũng.)
  • The school is looking into the student’s complaint. (Trường đang điều tra khiếu nại của học sinh.)

Tổng kết

“Look into” là cụm từ thường được sử dụng để chỉ việc điều tra hoặc nghiên cứu một vấn đề cụ thể. Cụm từ này thường được đặt trước động từ trong câu. Việc sử dụng đúng cụm từ “look into” sẽ giúp bạn giao tiếp tiếng Anh một cách chính xác và tự tin hơn. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về các từ vựng và ngữ pháp tiếng Anh, hãy tham khảo các tài liệu học tiếng Anh chất lượng tại trang web https://kizzu.vn/.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *