Look over là gì? Nghĩa & cách dùng trong tiếng Anh

    Home / Hỏi đáp / Look over là gì? Nghĩa & cách dùng trong tiếng Anh

Look over là gì? Nghĩa & cách dùng trong tiếng Anh

0
5/5 - (1 vote)

“Look over” là một thuật ngữ phổ biến trong tiếng Anh và được sử dụng trong nhiều tình huống khác nhau. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về khái niệm “look over” và cách sử dụng trong tiếng Anh.

Look over là gì?

Look over” có nghĩa là xem xét hoặc kiểm tra cái gì đó một cách kỹ lưỡng hoặc chú ý. Thuật ngữ này thường được sử dụng khi bạn muốn kiểm tra một tài liệu, báo cáo hoặc thông tin một cách cẩn thận và đầy đủ trước khi đưa ra quyết định hoặc hành động.

Cách sử dụng “look over” trong tiếng Anh

“Look over” là một thuật ngữ phổ biến trong tiếng Anh và có thể được sử dụng trong nhiều tình huống khác nhau. Dưới đây là một số cách sử dụng “look over” trong tiếng Anh:

Khi muốn kiểm tra một tài liệu

Ví dụ: “I need to look over this report before I can submit it to my boss.”

Khi muốn xem xét một kế hoạch

Ví dụ: “Let’s look over the project plan to make sure we haven’t missed anything.”

Khi muốn kiểm tra lại một thông tin

Ví dụ: “I need to look over my notes to see if I missed any important details.”

Khi muốn kiểm tra lại một sản phẩm

Ví dụ: “I need to look over this prototype to make sure it meets our quality standards.”

Kết luận

“Look over” là một thuật ngữ quan trọng trong tiếng Anh và có thể được sử dụng trong nhiều tình huống khác nhau. Nếu bạn muốn học thêm về cách sử dụng “look over” và các thuật ngữ khác trong tiếng Anh, bạn có thể tham gia các khóa học tiếng Anh của Kizzu tại trang web https://kizzu.vn/. Các khóa học này sẽ giúp bạn rèn luyện kỹ năng giao tiếp và nâng cao trình độ tiếng Anh của mình.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *