Look up to là gì? Nghĩa & cách dùng trong tiếng Anh

    Home / Hỏi đáp / Look up to là gì? Nghĩa & cách dùng trong tiếng Anh

Look up to là gì? Nghĩa & cách dùng trong tiếng Anh

0
5/5 - (1 vote)

Look up to” là một cụm động từ tiếng Anh, có nghĩa là ngưỡng mộ, tôn trọng ai đó vì họ có phẩm chất tốt hoặc thành tích đáng nể. Cụm từ này thường được sử dụng khi mô tả mối quan hệ giữa người lớn và trẻ em.

Giải thích

“Look up to” có nghĩa là ngưỡng mộ, tôn trọng ai đó vì những phẩm chất tốt hoặc thành tích đáng nể của họ. Cụm từ này thể hiện mối quan hệ tôn trọng giữa người lớn và trẻ em, với trẻ em thường ngưỡng mộ và học hỏi từ người lớn.

Ngoài ra, “look up to” cũng có thể được sử dụng để miêu tả mối quan hệ giữa người bạn hoặc đồng nghiệp, khi một người tôn trọng và ngưỡng mộ một người khác vì những phẩm chất tốt hoặc thành tích đáng nể của họ.

Ví dụ

Dưới đây là một số ví dụ về cách sử dụng “look up to” trong câu:

  • As a child, I always looked up to my parents. (Khi còn là một đứa trẻ, tôi luôn ngưỡng mộ và tôn trọng cha mẹ của mình.)
  • My little brother looks up to me as a role model. (Em trai tôi ngưỡng mộ và học hỏi tôi như một tấm gương.)
  • I’ve always looked up to Oprah Winfrey for her inspirational leadership. (Tôi luôn ngưỡng mộ Oprah Winfrey vì những phẩm chất lãnh đạo đầy cảm hứng của cô ấy.)
  • John looks up to his boss because he’s incredibly talented and hardworking. (John tôn trọng sếp của mình vì anh ta rất tài năng và chăm chỉ.)

Tổng kết

“Look up to” là một cụm động từ tiếng Anh, có nghĩa là ngưỡng mộ, tôn trọng ai đó vì những phẩm chất tốt hoặc thành tích đáng nể của họ. Cụm từ này thường được sử dụng để miêu tả mối quan hệ giữa người lớn và trẻ em, và cũng có thể được sử dụng để miêu tả mối quan hệ giữa người bạn hoặc đồng nghiệp.

Hy vọng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về ý nghĩa của “look up to”. Để tìm hiểu thêm về tiếng Anh và các kỹ năng ngôn ngữ khác, hãy truy cập trang web https://kizzu.vn/ để có thêm thông tin bổ ích và hữu ích.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *