Make for là gì? Nghĩa & cách dùng trong tiếng Anh

    Home / Hỏi đáp / Make for là gì? Nghĩa & cách dùng trong tiếng Anh

Make for là gì? Nghĩa & cách dùng trong tiếng Anh

0
5/5 - (1 vote)

“Make for” là một thành ngữ trong tiếng Anh và được sử dụng để chỉ việc tạo ra hoặc đóng góp vào một kết quả hoặc mục đích cụ thể. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về nghĩa của “make for” và cách sử dụng nó trong các tình huống khác nhau.

Nghĩa của Make for

Make for” trong tiếng Anh có nghĩa là tạo nên hoặc đóng góp vào một kết quả hoặc mục đích cụ thể. Nó có thể hiểu là đưa đến, tạo điều kiện cho, hay đóng góp vào.

Cách sử dụng Make for trong tiếng Anh

  1. Make for a good time: Tạo ra một khoảng thời gian vui vẻ

Ví dụ: The decorations and music make for a good time at the party.

(Các trang trí và âm nhạc tạo ra một khoảng thời gian vui vẻ trong bữa tiệc.)

  1. Make for an interesting story: Tạo ra một câu chuyện thú vị

Ví dụ: His adventurous life makes for an interesting story.

(Cuộc đời phiêu lưu của anh ta tạo ra một câu chuyện thú vị.)

  1. Make for an easy task: Tạo điều kiện cho một nhiệm vụ dễ dàng

Ví dụ: The instructions make for an easy task.

(Hướng dẫn tạo điều kiện cho một nhiệm vụ dễ dàng.)

  1. Make for a successful project: Đóng góp vào một dự án thành công

Ví dụ: The team’s hard work made for a successful project.

(Sự nỗ lực của đội làm việc đã đóng góp vào một dự án thành công.)

  1. Make for a busy day: Đưa đến một ngày bận rộn

Ví dụ: The appointments make for a busy day.

(Các cuộc hẹn đưa đến một ngày bận rộn.)

Kết luận

“Make for” là một thành ngữ trong tiếng Anh và có nghĩa là tạo ra hoặc đóng góp vào một kết quả hoặc mục đích cụ thể. Nó có thể được sử dụng trong nhiều tình huống khác nhau như tạo ra một khoảng thời gian vui vẻ, tạo điều kiện cho một nhiệm vụ dễ dàng, hay đóng góp vào một dự án thành công. Hi vọng bài viết này đã giúp bạn hiểu thêm về “make for” và cách sử dụng nó trong tiếng Anh.

Đọc thêm: Kizzu.vn – Trang web học tiếng Anh trực tuyến chất lượng cao.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *