Marked là gì? Nghĩa & cách dùng trong tiếng Anh

    Home / Hỏi đáp / Marked là gì? Nghĩa & cách dùng trong tiếng Anh

Marked là gì? Nghĩa & cách dùng trong tiếng Anh

0
5/5 - (1 vote)

“Marked” là một từ được sử dụng trong tiếng Anh để miêu tả một sự thay đổi rõ rệt hoặc một đặc điểm đáng chú ý của một vật hoặc hiện tượng. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu ý nghĩa và cách sử dụng “marked” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của “marked”

Marked” là một tính từ có nghĩa là có sự thay đổi rõ rệt hoặc đặc điểm đáng chú ý. Nó thường được sử dụng để miêu tả một sự khác biệt đáng kể so với trạng thái ban đầu hoặc so với trung bình.

Ví dụ:

  • “There has been a marked improvement in her English skills.” (Cô ấy đã có một sự cải thiện rõ rệt về kỹ năng tiếng Anh của mình.)
  • “There was a marked increase in sales after the new product was introduced.” (Có sự tăng đáng kể về doanh số sau khi sản phẩm mới được giới thiệu.)

Cách sử dụng của “marked”

“Marked” thường được sử dụng để miêu tả sự khác biệt đáng kể so với trạng thái ban đầu hoặc so với trung bình. Nó thường được sử dụng với các danh từ như “improvement”, “increase”, “decrease”, “difference”,…

Ví dụ:

  • “The marked difference in his behavior is a cause for concern.” (Sự khác biệt đáng kể trong hành vi của anh ấy là một nguyên nhân lo ngại.)
  • “The marked decrease in the number of students is a result of the pandemic.” (Sự giảm đáng kể về số lượng sinh viên là kết quả của đại dịch.)

“Marked” cũng có thể được sử dụng để miêu tả một đặc điểm đáng chú ý của một vật hoặc hiện tượng.

Ví dụ:

  • “The marked pattern on the butterfly’s wings is beautiful.” (Họa tiết đặc biệt trên cánh bướm rất đẹp.)
  • “The marked curvature of the earth can be seen from space.” (Độ cong đặc biệt của trái đất có thể nhìn thấy từ không gian.)

Kết luận

“Marked” là một tính từ được sử dụng để miêu tả sự thay đổi rõ rệt hoặc đặc điểm đáng chú ý của một vật hoặc hiện tượng. Nó thường được sử dụng với các danh từ như “improvement”, “increase”, “decrease”, “difference”,… Hãy cùng truy cập trang web Kizzu.vn để tìm hiểu thêm về ngữ pháp và các khóa học liên quan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *