My pleasure là gì? Nghĩa & cách dùng trong tiếng Anh

    Home / Hỏi đáp / My pleasure là gì? Nghĩa & cách dùng trong tiếng Anh

My pleasure là gì? Nghĩa & cách dùng trong tiếng Anh

0
5/5 - (1 vote)

“My pleasure” là một cụm từ tiếng Anh được sử dụng để trả lời khi ai đó cảm ơn bạn hoặc yêu cầu bạn giúp đỡ. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về nghĩa của từ “my pleasure” và cách sử dụng trong các trường hợp khác nhau.

Nghĩa của “My pleasure”

My pleasure” có nghĩa là “tôi vui lòng giúp đỡ” hoặc “không có gì”. Từ này thường được sử dụng để trả lời khi ai đó cảm ơn bạn hoặc khi bạn giúp đỡ ai đó.

Dưới đây là một số ví dụ cụ thể về nghĩa của từ “my pleasure”:

  • “Thank you for helping me move the furniture.” – “My pleasure!” (Cảm ơn bạn đã giúp tôi di chuyển đồ đạc.” – “Tôi vui lòng giúp đỡ!”)
  • “Would you mind passing me the salt?” – “Not at all, my pleasure!” (Bạn có thể truyền cho tôi muối được không?” – “Không vấn đề gì cả, tôi vui lòng giúp đỡ!”)
  • “Thank you for inviting me to your party.” – “My pleasure, I’m glad you had a good time.” (Cảm ơn bạn đã mời tôi đến bữa tiệc của bạn.” – “Tôi vui lòng giúp đỡ, tôi rất vui khi bạn đã có một khoảng thời gian tuyệt vời.”)

Các Cách Sử Dụng “My pleasure”

Dưới đây là một số cách sử dụng phổ biến của từ “my pleasure”:

  • “My pleasure” thường được sử dụng để trả lời khi ai đó cảm ơn bạn hoặc yêu cầu bạn giúp đỡ. Ví dụ: “Thanks for picking me up from the airport.” – “My pleasure, happy to help!” (Cảm ơn bạn đã đón tôi từ sân bay.” – “Tôi vui lòng giúp đỡ, vui lòng được giúp bạn!”)
  • “My pleasure” cũng có thể được sử dụng để nói về việc làm gì đó với niềm vui và sự hài lòng. Ví dụ: “I love playing the piano” – “My pleasure, it’s such a joy to play.” (Tôi yêu thích chơi đàn piano” – “Tôi rất vui vẻ, đó là một niềm vui để chơi.”)

Tóm Lại

Từ “my pleasure” trong tiếng Anh có nghĩa là “tôi vui lòng giúp đỡ” hoặc “không có gì”. Để hiểu rõ hơn về các từ vựng và cải thiện khả năng giao tiếp của mình, hãy ghé thăm trang web Kizzu.vn, một trang web dành cho việc học tiếng Anh cho trẻ em.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *