Never give up là gì? Nghĩa & cách dùng trong tiếng Anh

  Home / Hỏi đáp / Never give up là gì? Nghĩa & cách dùng trong tiếng Anh

Never give up là gì? Nghĩa & cách dùng trong tiếng Anh

0
5/5 - (1 vote)

Never give up” là một cụm từ phổ biến trong tiếng Anh, có nghĩa là không bao giờ từ bỏ. Đây là một khái niệm rất quan trọng trong học tiếng Anh, giúp cho chúng ta có động lực để học tập và rèn luyện kỹ năng của mình.

Tầm quan trọng của Never give up

“Never give up” giúp chúng ta vượt qua những thử thách và khó khăn trong học tập tiếng Anh. Khi học tiếng Anh, rất nhiều người gặp phải khó khăn và thất bại, đặc biệt là trong việc giao tiếp và viết bài. Tuy nhiên, nếu chúng ta không bỏ cuộc và kiên trì rèn luyện, sớm hay muộn, chúng ta sẽ đạt được mục tiêu của mình.

Cách sử dụng Never give up trong tiếng Anh

“Never give up” có thể được sử dụng trong nhiều tình huống khác nhau trong tiếng Anh, đặc biệt là trong các cụm từ và thành ngữ. Dưới đây là một số ví dụ về cách sử dụng “never give up” trong các tình huống khác nhau:

 1. Sử dụng trong câu nói động viên
 • Never give up! You can do it!
  (Không bao giờ từ bỏ! Bạn có thể làm được!)
 • Keep trying and never give up on your dreams.
  (Tiếp tục cố gắng và đừng bao giờ từ bỏ ước mơ của bạn.)
 1. Sử dụng trong các tình huống thực tế
 • Despite failing the test, she never gave up and kept studying.
  (Mặc dù không đỗ kỳ thi, cô ấy không bao giờ từ bỏ và tiếp tục học tập.)
 • He faced many obstacles on his journey, but he never gave up.
  (Anh ấy đối mặt với nhiều khó khăn trên con đường của mình, nhưng anh ấy không bao giờ từ bỏ.)

Kết luận

“Never give up” là một khái niệm rất quan trọng trong học tiếng Anh. Nó giúp chúng ta vượt qua những thử thách và khó khăn trong học tập tiếng Anh. Hãy luôn kiên trì và không bao giờ từ bỏ để đạt được mục tiêu của mình. Nếu bạn muốn học tiếng Anh một cách hiệu quả, hãy ghé thăm trang web Kizzu.vn để tìm hiểu thêm những bài học hữu ích và cập nhật những kiến thức mới nhất.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *