Obsessed là gì? Nghĩa & cách sử dụng Obsessed trong Tiếng Anh

    Home / Hỏi đáp / Obsessed là gì? Nghĩa & cách sử dụng Obsessed trong Tiếng Anh

Obsessed là gì? Nghĩa & cách sử dụng Obsessed trong Tiếng Anh

0
5/5 - (1 vote)

Từ “obsessed” là một trong những từ vựng thường được sử dụng trong tiếng Anh, đặc biệt là trong các tình huống nói về cảm xúc và tâm trạng. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về nghĩa của từ “obsessed”, cách sử dụng và các ví dụ đi kèm.

Định nghĩa của từ Obsessed

“Obsessed” là một từ tiếng Anh, có nghĩa là “mải mê, ám ảnh, cuồng nhiệt” trong tiếng Việt. Từ này được sử dụng để miêu tả một tình trạng mà một người đã quá mức chú tâm và quan tâm đến một điều gì đó, thường là một ý tưởng, một người hoặc một vật.

Ví dụ: “He’s obsessed with his work and doesn’t have time for anything else.”

Cách sử dụng từ Obsessed trong câu

Từ “obsessed” thường được sử dụng với các cấu trúc sau trong câu tiếng Anh:

  1. Be obsessed with + danh từ: “She’s obsessed with fashion and spends all her money on clothes.”
  2. Get obsessed with + danh từ: “He got obsessed with photography and now spends all his free time taking pictures.”
  3. Become obsessed with + danh từ: “I became obsessed with learning a new language and now I practice every day.”
  4. Obsessed about + danh từ: “She’s obsessed about keeping her house clean and tidy.”

Ví dụ sử dụng từ Obsessed

  1. “I’m completely obsessed with this new TV show. I can’t stop watching it!”
  2. “He’s obsessed with his appearance and spends hours in front of the mirror every day.”
  3. “She’s obsessed with finding the perfect job and won’t settle for anything less.”
  4. “He became obsessed with solving the math problem and stayed up all night working on it.”

Kết luận

Từ “obsessed” có nghĩa là “mải mê, ám ảnh, cuồng nhiệt” và được sử dụng để miêu tả một tình trạng mà một người đã quá mức chú tâm và quan tâm đến một điều gì đó. Hy vọng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về nghĩa và cách sử dụng từ “obsessed” trong tiếng Anh. Bạn có thể tìm hiểu thêm về tiếng Anh tại website https://kizzu.vn/.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *