On top là gì? Nghĩa & cách dùng trong tiếng Anh

    Home / Hỏi đáp / On top là gì? Nghĩa & cách dùng trong tiếng Anh

On top là gì? Nghĩa & cách dùng trong tiếng Anh

0
5/5 - (1 vote)

Trong tiếng Anh, on top là một thành ngữ được sử dụng để diễn tả việc nắm bắt hoặc kiểm soát một tình huống hoặc vị trí nhất định. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết về nghĩa và cách sử dụng của thành ngữ này.

On top trong tiếng Anh

On top là một thành ngữ phổ biến trong tiếng Anh, thường được sử dụng để diễn tả việc nắm bắt hoặc kiểm soát một tình huống hoặc vị trí nhất định. Thành ngữ này có thể được sử dụng trong nhiều tình huống khác nhau, từ công việc đến cuộc sống hàng ngày.

Cách sử dụng on top trong tiếng Anh

Cách sử dụng on top trong tiếng Anh rất đơn giản. Chúng ta có thể sử dụng nó để diễn tả việc nắm bắt hoặc kiểm soát một tình huống hoặc vị trí nhất định. Dưới đây là một số ví dụ về cách sử dụng on top trong tiếng Anh:

  • “I need to stay on top of my work to meet the deadline.” (Tôi cần luôn nắm bắt công việc để đáp ứng thời hạn.)
  • “The company needs to stay on top of the market trends to remain competitive.” (Công ty cần luôn nắm bắt xu hướng thị trường để cạnh tranh.)
  • “He’s always on top of his game when it comes to sports.” (Anh ta luôn kiểm soát tốt khi chơi thể thao.)

Cấu trúc sử dụng on top trong tiếng Anh

On top cũng có thể được sử dụng trong một số cấu trúc khác nhau trong tiếng Anh, như:

  • “Get on top of” (Nắm bắt)
  • “Stay on top of things” (Luôn nắm bắt tình hình)
  • “Come out on top” (Chiến thắng)

Tóm lại

On top là một thành ngữ phổ biến trong tiếng Anh, được sử dụng để diễn tả việc nắm bắt hoặc kiểm soát một tình huống hoặc vị trí nhất định. Chúng ta có thể sử dụng nó trong nhiều tình huống khác nhau để thể hiện việc nắm bắt hoặc kiểm soát một vị trí hoặc tình huống. Nếu bạn muốn học tiếng Anh thật tốt, hãy tham khảo các khóa học tại trang web kizzu.vn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *