Otherwise là gì? Nghĩa & cách dùng trong tiếng Anh

    Home / Hỏi đáp / Otherwise là gì? Nghĩa & cách dùng trong tiếng Anh

Otherwise là gì? Nghĩa & cách dùng trong tiếng Anh

0
5/5 - (1 vote)

Otherwise” là một từ thông dụng trong tiếng Anh, được sử dụng để chỉ ra một tình huống khác hoặc kết quả khác nếu một điều kiện không được đáp ứng hoặc một hành động không được thực hiện. Nó thường được sử dụng trong các câu điều kiện hoặc câu đối lập.

Giải thích

“Otherwise” là một từ giới từ trong tiếng Anh, nghĩa là “nếu không thì” hoặc “trong trường hợp khác”. Nó được sử dụng để chỉ ra một tình huống khác hoặc kết quả khác nếu một điều kiện không được đáp ứng hoặc một hành động không được thực hiện.

Ví dụ: “Bạn phải hoàn thành báo cáo vào ngày mai, nếu không thì bạn sẽ bị phạt” (You have to submit the report by tomorrow, otherwise you will be penalized).

“Otherwise” cũng có thể được sử dụng để chỉ ra một lựa chọn khác trong một tình huống nhất định. Ví dụ: “Tôi sẽ ăn pizza nếu không có món gì khác” (I will eat pizza otherwise if there is nothing else).

Cách sử dụng Otherwise

“Otherwise” thường được sử dụng trong các câu điều kiện hoặc câu đối lập. Nó thường được đặt ở cuối câu hoặc giữa hai mệnh đề. Ví dụ:

  • Nếu tôi không đến đúng giờ, tôi sẽ bị đuổi việc, nếu không thì tôi sẽ được giữ lại (If I don’t arrive on time, I will be fired, otherwise I will be kept).
  • Tôi sẽ mua chiếc máy tính đó nếu giá cả phải chăng, nếu không thì tôi sẽ mua một chiếc khác (I will buy that computer if it’s affordable, otherwise I will buy another one).

Tóm tắt

“Otherwise” là một từ thông dụng trong tiếng Anh, được sử dụng để chỉ ra một tình huống khác hoặc kết quả khác nếu một điều kiện không được đáp ứng hoặc một hành động không được thực hiện. Nó thường được sử dụng trong các câu điều kiện hoặc câu đối lập và có thể đặt ở cuối câu hoặc giữa hai mệnh đề.

Hy vọng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về ý nghĩa của “otherwise”. Để tìm hiểu thêm về các kỹ năng ngôn ngữ và tiếng Anh, hãy truy cập trang web https://kizzu.vn/ để có thêm thông tin bổ ích và hữu ích.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *