Ought to là gì? Nghĩa & cách dùng trong tiếng Anh

    Home / Hỏi đáp / Ought to là gì? Nghĩa & cách dùng trong tiếng Anh

Ought to là gì? Nghĩa & cách dùng trong tiếng Anh

0
5/5 - (1 vote)

Trong tiếng Anh, ought to là một cấu trúc được sử dụng để diễn đạt những lời khuyên hoặc đề nghị. Tuy nhiên, nhiều người học tiếng Anh vẫn còn băn khoăn về cách sử dụng ought to. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về cấu trúc này và cách sử dụng ought to trong tiếng Anh.

Ought to là gì?

Ought to là một cấu trúc được sử dụng trong tiếng Anh để diễn tả những lời khuyên hoặc đề nghị. Cấu trúc này được sử dụng khi muốn diễn tả một điều nên làm, tuy nhiên không bắt buộc phải làm.

Cấu trúc ought to thường được sử dụng với động từ nguyên mẫu (infinitive) và không cần thêm đuôi -s, -ed hoặc -ing.

Ví dụ:

  • You ought to study harder. (Bạn nên học chăm chỉ hơn.)
  • They ought to be here by now. (Họ nên đã đến đây rồi.)

Cách sử dụng ought to trong tiếng Anh

Cấu trúc ought to được sử dụng để diễn đạt những lời khuyên, đề nghị hoặc những dự đoán về tương lai. Nó cũng có thể được sử dụng để diễn tả một trạng thái hoặc hành động nên xảy ra, tuy nhiên không bắt buộc.

Ví dụ:

  • You ought to call your mother more often. (Bạn nên gọi mẹ của bạn thường xuyên hơn.)
  • I ought to start exercising if I want to stay healthy. (Tôi nên bắt đầu tập thể dục nếu muốn giữ gìn sức khỏe.)
  • The weather is getting worse, we ought to leave now. (Thời tiết đang trở nên xấu đi, chúng ta nên đi ngay bây giờ.)
  • He ought to know the answer, he’s an expert in this field. (Anh ta nên biết câu trả lời, anh ta là chuyên gia trong lĩnh vực này.)

Kết luận

Ought to là một cấu trúc quan trọng trong tiếng Anh, được sử dụng để diễn đạt những lời khuyên, đề nghị hoặc dự đoán về tương lai. Chúng ta cần phải biết cách sử dụng ought to để tránh nhầm lẫn trong giao tiếp. Hãy truy cập trang web Kizzu.vn để tìm hiểu thêm về tiếng Anh và các khóa học liên quan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *