Pay off là gì? Nghĩa & cách dùng trong tiếng Anh

    Home / Hỏi đáp / Pay off là gì? Nghĩa & cách dùng trong tiếng Anh

Pay off là gì? Nghĩa & cách dùng trong tiếng Anh

0
5/5 - (1 vote)

“Pay off” là một cụm động từ phổ biến trong tiếng Anh, có nghĩa là trả tiền để thanh toán một khoản nợ hoặc đạt được một kết quả tốt sau nỗ lực. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về ý nghĩa và cách sử dụng của cụm từ này.

Ý nghĩa của “pay off”

Pay off” có nghĩa là trả tiền để thanh toán một khoản nợ hoặc đạt được một kết quả tốt sau nỗ lực. Cụ thể, “pay off” có thể được sử dụng để miêu tả:

  • Trả tiền để thanh toán nợ
  • Đạt được một kết quả tốt sau nỗ lực
  • Hoàn thành một kế hoạch hoặc mục tiêu

Cách sử dụng “pay off” trong câu

“Pay off” thường được sử dụng với một danh sách các mục và được đặt trong câu theo cấu trúc “pay off + danh sách các mục”. Sau đây là một số ví dụ về cách sử dụng “pay off” trong câu:

  • I finally paid off my credit card debt. (Tôi cuối cùng đã trả hết nợ thẻ tín dụng của mình.)
  • All her hard work paid off when she got promoted. (Tất cả công sức của cô ấy đã được đền đáp khi cô được thăng chức.)
  • We hope our investment will pay off in the long run. (Chúng tôi hy vọng đầu tư của chúng tôi sẽ đem lại lợi ích lâu dài.)
  • The company’s efforts to reduce costs have paid off with increased profits. (Nỗ lực của công ty để giảm chi phí đã đem lại kết quả với lợi nhuận tăng.)
  • She worked two jobs to pay off her student loans. (Cô ấy làm hai công việc để trả hết khoản vay sinh viên của mình.)

Kết luận

“Pay off” là một cụm động từ quan trọng trong tiếng Anh, có nghĩa là trả tiền để thanh toán một khoản nợ hoặc đạt được một kết quả tốt sau nỗ lực. Việc hiểu rõ ý nghĩa và cách sử dụng của “pay off” sẽ giúp bạn giao tiếp tiếng Anh một cách chính xác và tự tin hơn. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về tiếng Anh và các kỹ năng ngôn ngữ khác, hãy truy cập trang web của Kizzu.vn để tìm kiếm những khóa học phù hợp với nhu cầu của bạn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *