Point out là gì? Nghĩa & cách dùng trong tiếng Anh

  Home / Hỏi đáp / Point out là gì? Nghĩa & cách dùng trong tiếng Anh

Point out là gì? Nghĩa & cách dùng trong tiếng Anh

0
5/5 - (1 vote)

“Point out” là một cấu trúc từ vựng tiếng Anh phổ biến, tuy nhiên nhiều người học tiếng Anh vẫn còn bỡ ngỡ khi sử dụng nó. Hãy cùng tìm hiểu về cấu trúc từ vựng này trong bài viết này.

“Point out” là gì?

Point out” có nghĩa là chỉ ra, nhấn mạnh về điều gì đó trong một tình huống hoặc cuộc trò chuyện. Cấu trúc này thường được sử dụng trong văn viết và giao tiếp tiếng Anh.

Ví dụ:

 • She pointed out the mistake in my report.
  (Cô ấy chỉ ra lỗi trong báo cáo của tôi.)
 • He pointed out the importance of teamwork.
  (Anh ấy nhấn mạnh về tầm quan trọng của làm việc nhóm.)

Cách sử dụng “point out” trong câu

Cấu trúc “point out” thường được sử dụng với đối tượng là một danh từ hoặc một động từ nguyên mẫu.

Với đối tượng là một danh từ, cấu trúc sẽ là: point out + danh từ

Ví dụ:

 • The teacher pointed out the importance of studying hard.
  (Thầy giáo chỉ ra tầm quan trọng của học hành chăm chỉ.)
 • He pointed out the flaws in the plan.
  (Anh ấy chỉ ra những thiếu sót trong kế hoạch.)

Với đối tượng là một động từ nguyên mẫu, cấu trúc sẽ là: point out + to + động từ nguyên mẫu

Ví dụ:

 • She pointed out to me how to solve the problem.
  (Cô ấy chỉ ra cho tôi cách giải quyết vấn đề.)
 • He pointed out to the team members the importance of meeting the deadline.
  (Anh ấy nhấn mạnh với các thành viên trong nhóm về tầm quan trọng của đáp ứng thời hạn.)

Kết luận

“Point out” là một cấu trúc từ vựng tiếng Anh phổ biến, có nghĩa là chỉ ra, nhấn mạnh về điều gì đó trong một tình huống hoặc cuộc trò chuyện. Cấu trúc này thường được sử dụng với đối tượng là một danh từ hoặc một động từ nguyên mẫu. Hãy sử dụng cấu trúc này một cách chính xác để truyền đạt ý của bạn một cách rõ ràng và chính xác.

Hãy ghé thăm trang web Kizzu.vn để tìm hiểu thêm về tiếng Anh và các kỹ năng ngôn ngữ khác cho trẻ em.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *