Pull out là gì? Nghĩa & cách dùng trong tiếng Anh

    Home / Hỏi đáp / Pull out là gì? Nghĩa & cách dùng trong tiếng Anh

Pull out là gì? Nghĩa & cách dùng trong tiếng Anh

0
5/5 - (1 vote)

“Pull out” là một thuật ngữ phổ biến trong tiếng Anh và được sử dụng trong nhiều tình huống khác nhau. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về khái niệm “pull out” và cách sử dụng trong tiếng Anh.

Pull out là gì?

Pull out” có nghĩa là rút ra hoặc lấy ra cái gì đó từ một vị trí hoặc một chỗ. Thuật ngữ này thường được sử dụng khi bạn muốn di chuyển một đồ vật hoặc một người khỏi một nơi nào đó.

Cách sử dụng “pull out” trong tiếng Anh

“Pull out” là một thuật ngữ phổ biến trong tiếng Anh và có thể được sử dụng trong nhiều tình huống khác nhau. Dưới đây là một số cách sử dụng “pull out” trong tiếng Anh:

Khi muốn rút ra một đồ vật

Ví dụ: “Can you help me pull out the couch so I can vacuum behind it?”

Khi muốn lấy ra một tài liệu

Ví dụ: “I need to pull out my passport from my bag before we go to the airport.”

Khi muốn rời khỏi một nơi

Ví dụ: “I have to pull out of the meeting early to make it to my daughter’s soccer game.”

Khi muốn rút tiền từ tài khoản

Ví dụ: “I need to pull out some cash from the ATM before we go out tonight.”

Kết luận

“Pull out” là một thuật ngữ quan trọng trong tiếng Anh và có thể được sử dụng trong nhiều tình huống khác nhau. Nếu bạn muốn học thêm về cách sử dụng “pull out” và các thuật ngữ khác trong tiếng Anh, bạn có thể tham gia các khóa học tiếng Anh của Kizzu tại trang web https://kizzu.vn/. Các khóa học này sẽ giúp bạn rèn luyện kỹ năng giao tiếp và nâng cao trình độ tiếng Anh của mình.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *