Pursue là gì? Nghĩa & cách dùng trong tiếng Anh

    Home / Hỏi đáp / Pursue là gì? Nghĩa & cách dùng trong tiếng Anh

Pursue là gì? Nghĩa & cách dùng trong tiếng Anh

0
5/5 - (1 vote)

“Pursue” là một từ tiếng Anh có nhiều nghĩa khác nhau tùy vào ngữ cảnh sử dụng. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về nghĩa của từ “pursue” và cách sử dụng trong các trường hợp khác nhau.

Nghĩa của “Pursue”

Pursue” có nghĩa là theo đuổi hoặc tìm kiếm một mục tiêu hoặc một ý tưởng. Từ này có thể được sử dụng để miêu tả hành động của một người đang cố gắng đạt được một mục tiêu hoặc một ước mơ.

Dưới đây là một số ví dụ cụ thể về nghĩa của từ “pursue”:

  • “He decided to pursue a career in music.” (Anh ta quyết định theo đuổi sự nghiệp âm nhạc).
  • “She’s been pursuing her dream of becoming a doctor for years.” (Cô ấy đã theo đuổi ước mơ trở thành bác sĩ trong nhiều năm).
  • “The company is pursuing new business opportunities in Asia.” (Công ty đang tìm kiếm cơ hội kinh doanh mới tại châu Á).

Các Cách Sử Dụng “Pursue”

Dưới đây là một số cách sử dụng phổ biến của từ “pursue”:

  • “Pursue” có thể được sử dụng để miêu tả hành động của một người đang cố gắng đạt được một mục tiêu hoặc một ước mơ. Ví dụ: “He’s pursuing his dream of starting his own business” (Anh ta đang theo đuổi ước mơ khởi nghiệp của mình).
  • “Pursue” cũng có thể được sử dụng để miêu tả hành động của một tổ chức hoặc một doanh nghiệp đang cố gắng đạt được một mục tiêu hoặc mở rộng hoạt động kinh doanh. Ví dụ: “The company is pursuing new markets in Europe” (Công ty đang tìm kiếm thị trường mới tại châu Âu).

Tóm Lại

Từ “pursue” trong tiếng Anh có nhiều nghĩa khác nhau tùy vào ngữ cảnh sử dụng. Để hiểu rõ hơn về các từ vựng và cải thiện khả năng giao tiếp của mình, hãy ghé thăm trang web Kizzu.vn, một trang web dành cho việc học tiếng Anh cho trẻ em.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *