Push là gì trong Tiếng Anh?

    Home / Hỏi đáp / Push là gì trong Tiếng Anh?

Push là gì trong Tiếng Anh?

0
5/5 - (1 vote)

Push” là một thuật ngữ quan trọng trong lĩnh vực công nghệ thông tin, đặc biệt là trong phát triển ứng dụng di động và web. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về cấu trúc và cách dùng từ “push” trong câu tiếng Anh.

Cấu trúc từ “Push” trong câu tiếng Anh

Từ “push” có thể được sử dụng trong câu tiếng Anh với các cấu trúc sau:

  • Push + danh từ: “The app sends push notifications to remind me of important events.”
  • Push + động từ nguyên mẫu: “I need to push myself to work harder.”
  • Push + trạng từ: “I pushed too hard and injured my arm.”

Cách dùng từ “Push” trong câu tiếng Anh

1. Push notification

“Push notification” là tính năng cho phép ứng dụng gửi thông báo đến người dùng một cách tự động, mà không cần người dùng tương tác trực tiếp với ứng dụng. Chúng ta có thể sử dụng từ “push” trong câu như sau:

  • “I received a push notification on my phone about the new message in my inbox.”

2. Push data

“Push data” là tính năng cho phép ứng dụng gửi dữ liệu mới đến các thiết bị của người dùng một cách tự động. Chúng ta có thể sử dụng từ “push” trong câu như sau:

  • “The app pushes new data to my device automatically.”

3. Push email

“Push email” là tính năng cho phép email được gửi đến người dùng một cách tự động, mà không cần người dùng mở ứng dụng email của mình. Chúng ta có thể sử dụng từ “push” trong câu như sau:

  • “I prefer using a push email service to receive emails on my phone.”

Kết luận

Với những cấu trúc và cách dùng từ “push” trong câu tiếng Anh, hy vọng bài viết sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ này trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Bạn có thể tìm hiểu thêm về công nghệ thông tin tại website https://kizzu.vn/.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *